Samensturend belonen, hoe doe je dat?

 > Samensturend belonen, hoe doe je dat?  | Saminc

“Niet de baas maar medewerkers zelf bepalen elkaars salaris.” Het bedrijf Keytoe dat een open salariscultuur hanteert, haalde hiermee een paar weken geleden het nieuws. Het is een van de vele experimenten op het gebied van nieuw beoordelen en belonen. De oude structuur waarin alleen de manager beoordeelt en de hoogte van de beloning bepaalt, lijkt op zijn retour. Ook in relatie tot Samensturing ligt het voor de hand deze processen onder de loep te nemen.
Dus.. hoe doe je dat, nieuw belonen in de context van Samensturing? Daarover gaat deze blog.

Binnenkort start onze bekende en gewaardeerde opleiding tot specialist Samensturing weer! Mis je plek niet en schrijf je hier in. 

Wil je je eerst beter oriënteren op Samensturing en hoe het past bij jou en je ambities? Dan is de oriëntatietraining iets voor jou, die vind je hier. 

Het doel van belonen: De wortel en de stok?

Ken je dat beeld van die ezel met een wortel voor zijn neus? Veel beoordeling- en beloningssystemen zijn gebaseerd op deze zogenaamde wortel en stok methode. Beoordeling en beloning is dan een strategisch middel om medewerkers binnen te halen, te binden en tot betere prestaties aan te zetten. In zijn boek ‘Het nieuwe belonen’ pleit Wawoe ervoor financiële beloning (de financiële compensatie voor arbeid) terug te brengen tot een verdelingsvraagstuk. Uit zijn onderzoek en dat van anderen blijkt namelijk dat medewerkers niet perse betere resultaten halen wanneer belonen 1-op-1 wordt gekoppeld aan prestaties. Mensen zijn ook niet gelukkiger op het werk. En als ze al langer blijven met de reden dat het salaris zo goed is, moet je je toch oprecht afvragen of dat de juiste motivatie is..

Belonen als verdelingsvraagstuk

Okay, belonen als verdelingsvraagstuk dus. Klinkt voor mij als Samenstuurder als muziek in mijn oren. Want, als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn voor hun werk komt de motivatie om een waardevolle bijdrage te leveren aan de doelen van de organisatie vanuit de verbinding die wordt gevoeld met het collectieve doel en niet vanuit een of ander van buitenaf opgelegd systeem. De noodzaak om beloning een prikkel te laten zijn voor presteren en werkgeluk is er dan niet. Maar hoe doe je dat dan? Rechtvaardig verdelen van een pot met geld? En wie doet de beoordeling en bepaalt de beloning als er geen formeel leidinggevende is?

Voorbeelden uit de praktijk

Laloux (Reinveinting organizations) ontdekte in zijn onderzoek naar zelfsturende organisaties dat mensen opmerkelijk goed in staat zijn hun eigen waarde te bepalen. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij organisaties als Finext in Nederland of bij Morning Star in de US waar je als medewerker zelf het initiatief neemt voor een loonsverhoging. Al dan niet aangevuld met input van collega’s en klanten bepaal je in eerste instantie zelf jouw toegevoegde waarde. Vervolgens wordt samen met het team of door middel van een wisselend salarispanel de uiteindelijke salarisverhoging of winstdeling bepaalt. Geweldig mooie voorbeelden uit de praktijk. Laten we nu eens kijken welke uitgangspunten we hanteren mbt belonen binnen Samensturing.

Samensturend belonen

Net als Wawoe zien we belonen binnen Samensturing als een verdelingsvraagstuk waarbij rechtvaardigheid een belangrijk uitgangspunt is en mensen in ieder geval redelijk betaald moeten worden voor hun werk. Hoe doe je dat dan?

Dat zal ik toelichten aan de hand van de kernprincipes:
• Kaders: zorg voor heldere kaders en een duidelijke link naar het collectief doel. Wat zijn manieren waarop je kunt bijdragen? Wat verwachten we van iedereen en wat zien we als extra inspanning?
• Samen: Voer een gezamenlijke dialoog over de aspecten die er volgens jullie toe bijdragen dat het team optimaal functioneert. Maak onderscheid tussen factoren in het eigen functioneren en in het team-functioneren.
• Maatwerk: maak op teamniveau een vertaling van het collectief doel en de teamvisie naar competenties en concreet gedrag. Hoe duiden we ieders bijdrage en welke waarde willen we eraan geven?
• Practise what you preach: waardering leef je voor. Uiteindelijk is de beloning daarvan slechts een bevestiging als het goed is. Als mensen hun waardering uit de beloning moeten halen, is er iets mis.

Ik help je graag met het komen tot een samensturende manier van belonen die recht doet aan mens en organisatie.
En dan nog als laatste, bovenstaande vraagt van ons om op een eerlijke en volwassen manier om te gaan met de bijdrage die we leveren en de financiële waarde die we daaraan toekennen. Over volwassen worden en ons ook zo gedragen gaat mijn volgende blog!


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Annelotte van Riet > Samensturend belonen, hoe doe je dat?  | Saminc

Functie: Practitioner
Kernexpertise: Profit, HR
Volg mij:

Geschreven door
Blogger

Binnenkort start onze bekende en gewaardeerde opleiding tot specialist Samensturing weer! Mis je plek niet en schrijf je hier in. 

Wil je je eerst beter oriënteren op Samensturing en hoe het past bij jou en je ambities? Dan is de oriëntatietraining iets voor jou, die vind je hier. 


Bespreek dit artikel

INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?