De manager 2.0 is geen controleur, maar een beschermer van verbondenheid

 > De manager 2.0 is geen controleur, maar een beschermer van verbondenheid | Saminc

Een aantal weken geleden schreef ik in mijn blog dat managers zichzelf opnieuw moeten uitvinden in deze tijd. Onze oude systemen voldoen niet meer en dat geldt ook voor de traditioneel-hiërarchische rol van manager. Maar hoe moet het dan wel? Want we weten ook dat leiderschap nodig is. Overal zie ik het fout gaan met volledig platte organisaties. Als je leiderschapsrollen niet ergens belegt, formeel of informeel, vast of roulerend, gaat het mis. In dit blog wil ik je laten kennismaken met die leiderschapsrollen die overal nodig zijn waar mensen met elkaar samenwerken aan een gezamenlijk doel. Waarbij dat gezamenlijk doel het bestaansrecht is van je organisatie, team of netwerk. Afgelopen week ook weer casuïstiek behandeld met mijn deelnemers van situaties waarin het bestaansrecht van de organisatie op de helling is gekomen doordat er geen helder gemeenschappelijk doel is.

Natuurlijke verbindingen

De vorige keer vertelde ik er al iets over: een organisatie is een organisme met een aantal natuurlijke verbindingen die bescherming nodig hebben. Allereerst is er als gezegd het gezamenlijk doel. Op het moment dat mensen zich verbonden weten met het gezamenlijk doel vanuit hun drijfveren en weten hoe ze daar vanuit hun kwaliteiten aan bij kunnen dragen, is daar een verticale verbinding.  Op het moment dat mensen zich veilig en verbonden weten met anderen binnen de organisatie die ook willen bijdragen aan het gezamenlijk doel is er sprake van horizontale verbinding. Die verbindingen staan niet los van elkaar. Als ik me niet veilig voel, ben ik ook minder geneigd bij te dragen aan het gezamenlijk doel. En als ik me niet verbonden weet met het gezamenlijk doel, voelt de verbinding met anderen ook minder stevig. Vaak gebruik ik daar dit plaatje voor:

Deze verbindingen kunnen spontaan ontstaan, bijvoorbeeld als een groep mensen enthousiast is over een gezamenlijk idee. Maar ze blijven niet spontaan bestaan. En daarom zijn er leiders nodig. Leiders die de beschermers zijn van deze verbindingen. En, heel logisch denk ik, je hebt een beschermer nodig op elke verbinding:

  • Een beschermer van het collectief doel
  • Een beschermer van de verticale verbinding
  • Een beschermer van de horizontale verbinding

Hieronder beschrijf ik deze drie vormen:

1. De beschermer van het collectief doel

De beschermer van het collectief doel is niet zelden degene uit wiens hart het doel ontsproten is, de founder of CEO. Beschermers van het collectief doel zijn visionairs, mensen die al zagen waar het naartoe moet, mensen die richting geven. Beschermers van het collectief doel toetsen alles daaraan: processen, systemen, activiteiten, omdat ze steeds willen weten of ze de goede dingen aan het doen zijn. Het collectief doel is hun kompas en ze helpen anderen om op koers te blijven.

Maar ook op andere niveaus zien we beschermers van het collectief doel: de teamverantwoordelijke, de projectleider, degene die 100% gelooft in wat we met elkaar aan het doen zijn en die anderen ook kan enthousiasmeren en inspireren om zich in te zetten voor dat doel.

Valkuil van de beschermer van het collectief doel is dat hij/zij nogal eens te snel gaat. Hij of zij ziet namelijk al ver voor de rest waar het naartoe moet. Daarom is het nodig dat er ook beschermers van de horizontale en verticale verbinding zijn. We zijn niet gemaakt voor alles in 1 leiderschap, we hebben elkaar nodig.

A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way – John Maxwell

2. Beschermer van de verticale verbinding

De beschermer van de verticale verbinding is degene die graag dingen concreet wil zien. Heel mooi dat collectief doel, maar hoe gaan we dat nu aanpakken? De beschermer van de verticale verbinding is goed met structuren en plannen, type no nonsense, bedrijfsvoerder zonder controle- of beheersdrang . Hij/zij gelooft in de visie, maar wil vooral graag daden zien, resultaten. De beschermer van de verticale verbinding helpt mensen om aan te haken bij het gezamenlijk doel omdat hij/zij het concreet maakt. Waar ik de organisatiemissie misschien nog niet begrijp, helpt de beschermer van de verticale verbinding mij bij de vertaling. De vertaling naar wat mijn team te doen heeft, wat ik te doen heb en hoe we weten of we dat bereiken. De beschermer van de verticale verbinding is een pleitbezorger van talentontwikkeling en weet de juiste plek voor elke man/vrouw. Maar soms is hij/zij te ‘blauw’ en maakt plannen voor de mensen in plaats van met de mensen. Daarom is de beschermer van de horizontale verbinding een welkome samenwerkingspartner.       

Mensen doen niet wat je zegt, ze doen wat jij doet – Wim Schreuders

3. Beschermer van de horizontale verbinding

De beschermer van de horizontale verbinding heeft een sensor voor veiligheid en verbondenheid. Het is een natuurlijk coach en verbinder, een mensenmens. Hij/zij voelt het als er in de samenwerking dingen scheef zitten en heeft een natuurlijk streven naar harmonie en mensen tot hun recht laten komen. De beschermer van de horizontale verbinding heeft ook moed nodig om de echte problemen aan de orde te stellen, en daar gaat het nog wel eens mis. Want soms is hij/zij conflictvermijdend of wordt ervaren als niet zo duidelijk. Daarin kan hij/zij dankbaar putten uit de expertise van de andere beschermers.     

Always be kind to one another, even if you disagree - onbekend

Als je deze rollen kent, snap je ook waarom het zo ontzettend onlogisch en contraproductief is om van een manager een teamcoach te maken. Of te denken dat één leider alles kan. Het zijn heel verschillende en unieke talenten en juist als we die beleggen bij de mensen in de organisatie die daarvoor gemaakt zijn, gaat een organisatie floreren.  

Meer weten hierover? Ontdekken welke rol bij jou past? Kom dan naar de basistraining Samensturing op 12/13 december!  Meer informatie op onze website.

 

 


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers > De manager 2.0 is geen controleur, maar een beschermer van verbondenheid | Saminc

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door
Expert Blogger Influencer
Rianca Evers-den Ouden is organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing als Organisatieprincipe. Zij zet zich in voor het creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen organisatielagen (management en medewerkers) met als resultaat bevlogen medewerkers, effectieve teams, waardevolle en inspirerende leiders en succesvolle organisaties. Vanuit een inspirerende visie en altijd verbonden met de mensen om wie het gaat, brengt zij deze duurzame en universele veranderprincipes met passie in de praktijk waar ze ook komt. Als founder van Kenniscentrum Saminc B.V. is het haar missie zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de principes van Samensturing in de praktijk te brengen en daarmee de beweging naar gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen uitvoerders en beslissers steeds groter te maken.

Wil jij je bekwamen in Samensturing? Leren de principes echt goed te passen in de praktijk? Ontdekken welke transformatie in leiderschap nodig is? 

Schrijf je nu voor onze basistraining van 24-25 sept & 30 okt of de oriëntatietweedaagse voor zelfstandig adviseurs op 1 en 2 oktober. Of volg een van onze online trainingen en colleges nog deze zomer! Meer info en aanmelden: www.saminc.nl/diensten 

 

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?
Schrijf je nu in voor het gratis eBook "Samenspel in Energietransitie" van Milou van Rijn.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Vink hem aan!
Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig en kan altijd.