Het verhaal van Saminc - deel 2

 > Het verhaal van Saminc - deel 2 | Saminc

In mijn vorige blog nam ik jullie mee in de ontstaansgeschiedenis van Saminc en de lessen die ik daaruit geleerd heb. Saminc is in december 2017 opgericht als kenniscentrum met een licentiestructuur. De volgende zoektocht die we samen mochten aangaan, is de zoektocht naar wat we eigenlijk zijn: een kenniscentrum, een adviesbureau, een community, of allemaal? We wisten namelijk allemaal al vanaf de start dat we meer zijn dan het standaard adviesbureau. We zijn een beweging, mensen met idealen, die de wereld een stukje mooier willen maken en geloven in de impact van Samensturing daarbij. Deze week lees je meer over die zoektocht.

De naam Saminc

Waar komt de naam Saminc eigenlijk vandaan, vragen mensen wel eens. Het is vast niet de meest hippe en fancy merknaam die je kunt bedenken, maar het zegt wel precies wie we zijn en wat we doen. Saminc is een afkorting van Samensturing Incorporated en heeft namelijk twee betekenissen:

  1. Wij incorporeren Samensturing in organisaties. We komen niet even een programma of een trucje brengen. Nee, waar wij komen wordt de organisatie blijvend veranderd. Incorporeren betekent zoveel als opnemen in een groter geheel, inlijven. Wij zorgen ervoor dat de mindset van Samensturing wordt omarmt door alle mensen in organisaties en netwerken, waardoor het gemeengoed wordt, niet alleen voor de duur van onze betrokkenheid maar voor elke andere ontwikkeling en verandering die daarna nog volgt. Na fase 1 is er (ethisch gezien) geen weg meer terug zeg ik vaak. Dan is er zo’n sterke mate van eigenaarschap dat je brokken gaat maken als je bijv. weer hiërarchisch gaat sturen.

  2. Wij zijn de Samensturing Inc. Wij zijn een beweging van mensen die Samensturing een warm hart toedragen. Een organisatie die mensen opneemt, stimuleert op hun eigen plek in de maatschappij werk te maken van Samensturing en steunt zolang ze dat nodig hebben om het gedachtegoed uit te dragen en werkelijkheid te maken.

Het proces

In 2018 gingen we met de aangesloten specialisten aan de slag in de organisatie. De initiële focus lag natuurlijk op advies, we gingen immers Samensturing in organisaties brengen? In februari trapten we af met een prachtig symposium. Veel van de mensen die daar waren zijn inmiddels met Samensturing aan de slag. Voor de marketingmensen: we hadden een conversie van zo’n 60% dus we doen blijkbaar wel iets goed door gewoon onszelf te zijn.

Ondertussen haakten ook allerlei mensen aan die graag op enigerlei wijze met ons wilden samenwerken, maar niet de ambitie hadden om specialist Samensturing te worden. We hadden een schil van zo’n 20 specialisten en partners die samen nadachten over de toekomst van Saminc. En dan kom je al gauw op het idee van een community. Maar ja, waar gaat die community dan over? Is het slechts bij elkaar brengen van mensen die een warm hart voor Samensturing hebben voldoende? Gaat het over inspiratie en kennis delen met elkaar? En met welk doel dan?

Wij kwamen tot de conclusie dat het gedachtegoed zeer centraal staat en dat het sec bij elkaar brengen van de mensen niet een doel op zich is. We willen dat deze mensen het gedachtegoed gaan uitdragen in hun omgeving, idealen gaan realiseren, maatschappelijke vraagstukken gaan oplossen! Daarbij past niet een halfslachtige betrokkenheid, het simpelweg vormen van een netwerk, de focus moet naar buiten zijn en de drijfveren moeten passen bij wat Samensturing beoogt: mensen en organisaties terugbrengen naar hun bestemming!

Toen we dit constateerden en in september scherp begonnen te stellen wat de organisatie nodig heeft om duurzaam te kunnen draaien, stonden er mensen op die medeverantwoordelijk wilden zijn voor de organisatie. Mededragers van mijn missie, zo blij werd ik daarvan! Deze mensen gingen het kernteam vormen en uiteindelijk hebben we samen de missie/visie en focus scherp gesteld:

Wij zijn een kenniscentrum dat zoveel mogelijk mensen wil faciliteren om met Samensturing aan de slag te gaan. Dat doen we omdat we geloven dat mensen tot hun recht komen als ze zijn verbonden met elkaar en een gezamenlijk doel. We doen dat op de volgende manieren:

  1. inspireren: met boeken, blogs, lezingen en masterclasses mensen kennis laten maken met het gedachtegoed

  2. opleiden: mensen trainen om actief werk te maken van de principes van Samensturing in hun omgeving

  3. advies op maat: begeleiden van gezamenlijke leer- en veranderprocessen over meerdere organisatielagen, zoals managers en medewerkers, staf en primair proces, overheid en inwoners, betrokkenen in netwerken

Waarom geen adviesbureau?

Zoals je ziet bieden we wel degelijk advies op maat maar met een profiel als adviesbureau komen we al snel in traditionele structuren terecht van exclusiviteit en kwaliteitsborging, standaardisatie zelfs. En dat is nu net waar Samensturing niet over gaat. Ja, we zijn heel consistent op onze kernprincipes en fasen, maar de uitwerking vindt plaats in partnerschap met opdrachtgever en alle betrokkenen en is dus maatwerk. Daarbij past niet een (stricte) expertrol, waarin wij wel even gaan vertellen hoe het moet.

Waarom geen community?

Wel degelijk zijn we ook een community, een beweging van mensen die dezelfde kernprincipes delen, die Samensturing een warm hart toedragen. Maar zoals we hierboven al beschreven: het gedachtegoed staat centraal. Het gaat over het uitdelen van kennis, niet om slechts mensen te verzamelen die zich prettig voelen bij ons. Wij verwachten van iedereen die aanhaakt dat hij/zij het gedachtegoed actief uitdraagt in zijn/haar omgeving.

Dus vandaar dat we hebben geconcludeerd dat we vooral een kenniscentrum zijn, dat mensen op maat faciliteert om met de principes van Samensturing aan de slag te gaan. Dat kunnen individuele consultants, managers of adviseurs zijn. Of (management) teams en organisaties.

Misschien vraag je je af: welke rol spelen de specialisten/licentiehouders dan in dit verhaal? Daarover vertel ik volgende week in deel 3: klant of mede-eigenaar?


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers > Het verhaal van Saminc - deel 2 | Saminc

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door
Expert Blogger Influencer
Rianca Evers-den Ouden is organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing als Organisatieprincipe. Zij zet zich in voor het creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen organisatielagen (management en medewerkers) met als resultaat bevlogen medewerkers, effectieve teams, waardevolle en inspirerende leiders en succesvolle organisaties. Vanuit een inspirerende visie en altijd verbonden met de mensen om wie het gaat, brengt zij deze duurzame en universele veranderprincipes met passie in de praktijk waar ze ook komt. Als founder van Kenniscentrum Saminc B.V. is het haar missie zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de principes van Samensturing in de praktijk te brengen en daarmee de beweging naar gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen uitvoerders en beslissers steeds groter te maken.

Wil jij je bekwamen in Samensturing? Leren de principes echt goed te passen in de praktijk? Ontdekken welke transformatie in leiderschap nodig is? 

Schrijf je nu voor onze basistraining van 24-25 sept & 30 okt of de oriëntatietweedaagse voor zelfstandig adviseurs op 1 en 2 oktober. Of volg een van onze online trainingen en colleges nog deze zomer! Meer info en aanmelden: www.saminc.nl/diensten 

 

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?
Schrijf je nu in voor het gratis eBook "Samenspel in Energietransitie" van Milou van Rijn.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Vink hem aan!
Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig en kan altijd.