Samensturing: van confuus naar koersrealisering

samensturing confuus koersrealisering > Samensturing: van confuus naar koersrealisering | Saminc

Wir war aan belangen

Als samenstuurder kom ik veel bij organisaties die hun bedrijfsvoering en interne communicatiesystemen willen optimaliseren. Organisaties die onderweg zijn naar vitale teams, meer medewerkersgeluk of een optimale klant- of clientbediening. In deze zoektocht naar meer betekenis en optimalisatie van processen is het vaak een wir war aan belangen. Wet- en regelgeving dringt zich op van buiten (kaders!), er is een snel veranderende markt van klantbehoeftes en gelieerde organisaties zitten ook niet stil. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, speelt er natuurlijk ook van alles intern in de organisatie. In de kleinere sfeer in de vorm van slechte samenwerking tussen collega’s. In een wat groter verband veelal gebrekkige afstemming tussen afdelingen of teams en natuurlijk de welbekende onvrede over ‘het management’, ‘de ivoren toren’ of de ‘derde verdieping’.

Confuus

Je zou er als organisatie haast confuus van worden, van alles wat er intern en extern speelt. En, om heel eerlijk te zijn, soms is de situatie ook gewoonweg triest. In één van de onderzoeken die ik ooit uitvoerde brachten we met een netwerkanalyse het strategische beslissingennetwerk van een grote organisatie in kaart. Wat bleek? Het beslissingennetwerk bleek sterk gecentraliseerd, met alleen managers in het centrum van het netwerk. Medewerkers uit het primair proces, allemaal hoogopgeleide professionals (!), verdwenen naar de buitenste randen van de netwerkvisualisatie. Zij konden niet of onvoldoende meepraten over beslissingen die wel de uitvoering van hun werk sterk beïnvloedden. Geen wonder dus dat veel medewerkers gedemotiveerd waren geraakt en de prestaties van deze organisatie ver onder de maat bleven. Strategische beslissingen waren gewoonweg niet voldoende toegesneden op de werkelijke situatie op de werkvloer.

Cultuur van passiviteit

Zo bont zullen veel organisaties het momenteel niet meer maken. Als een organisatie financieel gezond is en haar voortbestaan is gewaarborgd  (wat een centrale beheersstructuur nog enigszins rechtvaardigt), kiezen veel organisaties voor een nieuwe manier van organiseren. Veel wordt gedecentraliseerd, de klant komt weer centraal te staan en teams krijgen meer verantwoordelijkheden en beslisruimte. Sommige organisaties wagen zich aan zelfsturing. Vaak zie je dan dat de doorontwikkeling van de organisatie ergens onderweg stokt. Veel medewerkers zijn murw gebeukt door het vele ‘opgelegde beleid’ dat ze hebben ervaren en het gebrek aan reacties op ‘bottom up initiatieven’. Ze zijn teleurgesteld geraakt in managementpraktijken en gedemotiveerd als het gaat om het nemen van nieuwe initiatieven. Er is een cultuur van passiviteit ontstaan in de organisatie, niet ten aanzien van de dagelijkse werkzaamheden (want in Nederland wordt over het algemeen hard gewerkt), maar ten aanzien van alles wat buiten de directe werksfeer speelt en ‘moet’ gebeuren.

Hernieuwde activering en motivatie

Hier biedt de overzichtelijke fasering en organisationele ontwerpaanpak van samensturen uitkomst. Leren samensturen wordt gepresenteerd als een reis, een ontwikkeling waar je samen naar op weg bent. In elke fase (samensturen kent vier fases) sta je als team voor andere ontwikkeltaken. Niet geheel verwonderlijk voor mij, begint samensturen vaak met het opruimen van ‘oud zeer’. Bij de (her)oriëntatie op het gezamenlijke doel en de horizontale en verticale dialogen leren mensen even afstand te nemen van het werk van elke dag en elkaar weer in de ogen te kijken. Ze leren zich opnieuw verbinden aan de organisatie en elkaar. Dat geeft onderling vertrouwen en motiveert en stimuleert mensen om zich weer met bezieling in te zetten voor elkaar en (de doelen van) hun organisatie.

Onderzoek of teamscan

Een organisatie-breed onderzoek of teamscan kan onderweg naar samensturing behulpzaam zijn. Niet elke afdeling of elk team bevindt zich in dezelfde fase van samensturen of heeft al alle passende vaardigheden in huis voor de betreffende fase. Een onderzoek of scan brengt de huidige stand van zaken goed in kaart en het adviestraject kan op maat worden uitgesneden. Als teams of afdelingen ben je dan elkaars benchmark. Wat gaat al goed bij het ene team en hoe heeft een ander team dat obstakel overwonnen? Zo ontstaat er in de organisatie een dynamiek van organisationele opbouw en hernieuwde koersrealisering. Een voorrecht om als samenstuurder aan mee te bouwen!  

Meer over Karen Zwijze-Koning, onderzoeker en practitioner samensturing.


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Karen Zwijze-Koning > Samensturing: van confuus naar koersrealisering | Saminc

Functie: Specialist
Kernexpertise: Onderzoek, Communicatie
Volg mij:

Geschreven door
Blogger

Karen Zwijze-Koning (40) heeft haar hart verloren aan onderzoek doen. Ze is gepromoveerd onderzoeker in de Communicatiewetenschap en ontwikkelde in haar jaren op de Universiteit Twente een scherpe neus voor relevante onderzoeksvragen t.b.v organisaties en de maatschappij. Voor Saminc verzorgt ze onderzoeks- en adviestrajecten op basis van Samensturing waarbij het haar doel is om mensen en organisaties beter te laten functioneren. Karen houdt van goed gefundeerde beslissingen die onderbouwt zijn met de laatste onderzoeksinzichten. Statistische analyses kennen voor haar geen geheimen en ze laat zich graag leiden door de laatste wetenschappelijke inzichten op haar vakgebied: de organisatiecommunicatie. Haar presentaties over resultaten zijn voor opdrachtgevers vaak echte eye openers. Haar adviezen op basis van de opgedane onderzoeks­inzichten kenmerken zich door een grote praktische toepasbaarheid en goede aansluiting bij wat medewerkers of leden van de onderzoeksgroep nodig hebben.

Wil jij je bekwamen in Samensturing? Leren de principes echt goed te passen in de praktijk? Ontdekken welke transformatie in leiderschap nodig is? 

Schrijf je nu voor onze basistraining van 24-25 sept & 30 okt of de oriëntatietweedaagse voor zelfstandig adviseurs op 1 en 2 oktober. Of volg een van onze online trainingen en colleges nog deze zomer! Meer info en aanmelden: www.saminc.nl/diensten 

 

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?
Schrijf je nu in voor het gratis eBook "Samenspel in Energietransitie" van Milou van Rijn.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Vink hem aan!
Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig en kan altijd.