Van ketensamenwerking naar ketensamensturing

 > Van ketensamenwerking naar ketensamensturing | Saminc

Of je nu werkt aan projecten in de bouw, in de gezondheidszorg, in de natuur- en milieusector of in de IT, complexe projecten kom je overal tegen. We krijgen steeds meer signalen dat alles met elkaar verweven is en dat we vastlopen als we op dezelfde wijze doorgaan. Pfas, stikstof, energietransitie, klimaat , plastic soep, onvoldoende woningen. Zo maar een paar woorden. Maar op iedereen van toepassing. Ongetwijfeld heb je thuis een tefalpan, gebruik je wel eens een waterflesje of ken je iemand die een woning zoekt.

Weerbarstige problemen

Weerbarstige problemen zijn vraagstukken die grensoverschrijdend moeten worden aangepakt, waarbij veel stakeholders met verschillende – en zelfs tegengestelde – belangen samenwerken en waar geen eenduidige aanpak en oplossing voorhanden is. We hebben te maken met problemen met veel verschillende stakeholders en perspectieven, die niet met een lineaire, stap-voor-stap-manier van denken opgelost kunnen worden. Samenwerken is essentieel bij de aanpak ervan. Deze samenwerking vindt vooral in netwerken plaats. “Belangrijk in die netwerksamenwerking is het creëren van onderling begrip en vertrouwen, openheid over belangen en het aangaan van een proces van gezamenlijk waardencreatie”, zegt Liesbeth Rijsdijk, Senior onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie Hogeschool Windesheim.

Paradigmashift van alleen naar samen is nodig

Weerbarstige problemen vragen om andere oplossingen. Kijken vanuit een ander perspectief is noodzakelijk. Immers anders kijken, anders denken, anders doen. Maar kijken vanuit samen vereist een radicale paradigmashift. Patronen doorbreken is lastig. Het is spannend want het zit nog niet in ons systeem om zo te denken. Voor je het weet trap je ook zelf weer in je eigen valkuil. Alleen als je openstaat tot het vinden van een gezamenlijk doel, waarin jouw belangen zoveel mogelijk (dus niet voor 100%) worden gediend, dan kun je het proces vanuit gezamenlijke waardecreatie oprecht aangaan. Dit vraagt om nieuwe helden. "Een held is vooral iemand die iets wat aan het gebeuren is, niet wil laten gebeuren en daarom ingrijpt", zegt historicus Peter Romijn. "Hij of zij is bereid om daarbij risico te nemen.” Als je oprecht gelooft dat je weerbarstige problemen niet alleen kunt oplossen, dan moet je wel ingrijpen naar je gevoel. Dat vraagt moed. Of als je problemen bij een ander ziet en die persoon oprecht en belangeloos wil helpen, dan is ook doorzetten nodig. We zijn het namelijk niet gewend.

Van ketensamenwerking naar ketensamensturing

Als themateam geven wij de reis van de held een nieuw perspectief. De reis van alleen naar samen. Dit is een echte paradigmashift want “Samensturing is eilandjescultuur doorbreken door het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid”, aldus Tijn Dries een van onze collega’s bij Saminc.

Naast een gezamenlijk doel is er behoefte aan onderlinge verbinding. De metafoor die wij gebruiken is de metafoor van eilanden en de stroom:

  • - Eilanden kunnen slechts bestaan omdat ze gescheiden worden door water.
  • - Ieder eiland heeft zijn eigen identiteit en expertise.
  • - Dit komt alleen tot zijn recht als dit ook gedeeld en gevoed wordt.
  • - Gedeeld en gevoed vanuit het besef dat iedereen bijdraagt aan het grote geheel en onmisbaar is. Als iedereen dammen opwerpt tegen de stroom kan de kennis niet meer gedeeld worden.
  • - Als jullie de eilanden zijn dan is Samensturing de stroom. Samensturing zorgt voor verbinding. De kennis is al aanwezig maar gezamenlijke waardecreatie komt pas tot stand door de kennis te verknopen en samen besluiten te nemen.

Ben jij een nieuwe held?

Wil jij denken in samen in plaats van ik? Geloof jij oprecht dat iedereen en alles er evenveel toe doet en dat sprake is van wederzijdse afhankelijkheid? Heb jij de behoefte aan ingrijpen? Stel jezelf dan de volgende vragen:

  • - Ben ik bereid, om door het systeem heen, de mens in zijn individuele context te zien?
  • - En doe ik dan wat helpt?
  • - Kies ik voor leven in de vorm van kennisdeling en gezamenlijke waardecreatie (in tegenstelling tot overleven en accepteren dat de boel vastloopt)?

Is het antwoord op deze vragen JA? Gefeliciteerd je bent al anders aan het kijken.

Ook een held in je werk

Complexe problemen kom je overal tegen. Afhankelijk van hoe we de problemen benaderen (ieder voor zich of samen), blijven we vastlopen of komen we tot innovatieve oplossingen. Dit is het verschil tussen leven en overleven. Dit is het verschil tussen dingen doen in een netwerk of oprecht met elkaar verbonden zijn en ook gezamenlijke besluiten durven te nemen vanuit verbinding, in een vlechtwerk.

Ik kan mij voorstellen dat het nu in deze coronatijd misschien te vroeg is. Maar denk dan aan het citaat van Einstein “Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg”. Samen kunnen we het verhaal van de held herschrijven vanuit het perspectief van ketensamensturing. Samen kunnen we onze krachten bundelen om een nieuwe wereld te bouwen, over organisatiegrenzen heen. Samen kunnen we het verhaal van de held herschrijven vanuit het perspectief van ketensamensturing.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op via: .


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Milou van Rijn > Van ketensamenwerking naar ketensamensturing | Saminc

Functie: Specialist
Kernexpertise: Participatie, Energietransitie
Volg mij:

Geschreven door
Blogger Expert

Ik ben Milou van Rijn, eigenaar van SisuMilou. Voorheen had ik een loopbaan als projectontwikkelaar van zorgvastgoed. Hier was ik met name bezig met het creëren van teamvorming en eigenaarschap om projecten op tijd en binnen budget te realiseren. Dit deed ik door heldere kaders te stellen en duidelijk te maken wat ieder te doen had, vanuit oprechte interesse in mensen. Alleen dan kun je je aan een gezamenlijk doel verbinden.

Nu werk ik als zelfstandige aan vraagstukken op het gebied van energie en klimaat en ben ik inzetbaar in de rol van adviseur, projectleider of kwartiermaker om te bouwen aan netwerken. Waar het kan doe ik dit op basis van Samensturing als organisatieprincipe. Dit werkt het beste omdat sprake is van echte gelijkwaardigheid. En juist dat is noodzakelijk als het gaat om het verwerven van betrokkenheid en eigenaarschap.

Het is mijn missie om het samenspel tussen burgers, organisaties en bedrijven zo te organiseren dat sprake is van Samensturing. Zo ontstaan duurzame coalities en kunnen we samen groeien en samen veranderen.

E-book Energietransitie

Wil je meer weten over Samensturing in de energietransitie? Download mijn e-book 'Samenspel in de energietransitie' en ontvang ook nog een checklist!

SisuMilou "anders kijken, anders denken, anders doen"

 

Wil jij je bekwamen in Samensturing? Leren de principes echt goed te passen in de praktijk? Ontdekken welke transformatie in leiderschap nodig is? 

Schrijf je nu voor onze basistraining van 24-25 sept & 30 okt of de oriëntatietweedaagse voor zelfstandig adviseurs op 1 en 2 oktober. Of volg een van onze online trainingen en colleges nog deze zomer! Meer info en aanmelden: www.saminc.nl/diensten 

 

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?
Schrijf je nu in voor het gratis eBook "Samenspel in Energietransitie" van Milou van Rijn.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Vink hem aan!
Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig en kan altijd.