> Diensten | Saminc

Samensturing in de bouw en installatietechniek

Ben jij leidinggevende in de bouw of installatietechniek en op zoek naar een inspirerende hands-on training over hoe je Samensturing toepast in je werk? Dan is dit iets voor jou! 

In een unieke combinatie van een gedegen theoretische basis op het gebied van Samensturing en praktijkkennis uit de bouw en ketensamenwerking leer je hoe je je organisatie wendbaarder maakt, je samenwerking met (onder)aannemers prettig en effectief maakt, en verdiep je je in het leiderschap van de 21e eeuw. 

De training Samensturing in de bouw en installatietechniek vindt plaats op 12 en 13 november, en 4 december 2020

Deelname aan deze training vraagt van deelnemers een HBO werk- en denkniveau en minimaal 2 jaar ervaring als leidinggevende. De studiebelasting bedraagt ca 48 uur, inclusief het maken van een plan van aanpak.  De prijs is inclusief het boek Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en het andere (online) studiemateriaal.  En inclusief overnachting, diner en ontbijt.

Saminc is CRKBO-geregistreerd. Daarom zijn al onze (online)colleges, trainingen en opleidingen vrij van btw.


 

Aanleiding

Van bedrijven wordt de komende jaren steeds meer wendbaarheid verwacht. Door technologische ontwikkelingen gaat alles steeds sneller, en daarmee ook de product-marktontwikkelingen. De oude patronen van degelijkheid en beheersbaarheid werken in deze nieuwe situatie niet meer. We moeten op zoek naar nieuw leiderschap!

Om snel te kunnen schakelen heb je iedereen nodig binnen je bedrijf. Je medewerkers zijn je belangrijkste ogen en oren en zien vaak eerder dan jij waar het aan schort in de dagelijks praktijk. Maak jij al gebruik van die belangrijke bron van informatie? Niet voor niets zien we om ons heen de ontwikkelingen richting zelforganisatie en allerlei vormen van gedeeld leiderschap steeds groter worden.

Hoe anticipeer je daar nu op als leider, wat vraagt het van jou? Een ding is zeker: dit kun je niet oplossen met een enkel proces of programma, dit vraagt een duurzaam anders kijken en bezinning op je rol als leider. Vandaar deze leiderschapstweedaagse, een moment om je met een mix van theoretische inzichten, praktijkervaringen en zelfreflectie te helpen je nieuwe rol in te nemen.

Probleemstelling

Wat wij zien gebeuren binnen bedrijven, is dat er op nieuwe ontwikkelingen wordt gereageerd met oude patronen. We bedenken een nieuw proces, vliegen een leer- of implementatie-programma in. En ja, dat werkt een tijdje. Maar die tijd wordt steeds korter, want de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Zou je niet liever een duurzaam andere houding ontwikkelen op leiderschap in de 21e eeuw?

Wat wij willen oplossen is het korte termijn, pragmatisch denken waar veel bedrijven mee worstelen. Wie heeft er nu nog tijd om zich echt te bezinnen op de grotere ontwikkeling? Wij zijn ervan overtuigd dat, als leiders zich deze tijd gunnen, zij beter in staat zullen zijn te anticiperen op de snel opvolgende ontwikkelingen en zich ontwikkelen tot betere leiders, waardoor ook hun organisaties toekomstbestendiger worden.

Wat vraagt dit van leiders?

Je voelde hem misschien al aankomen: het ontwikkelen van een bredere kijk op ontwikkelingen in de 21e eeuw, is niet iets dat je even vat in een stappenplan. Het vraagt een fundamenteel andere manier van kijken. Het vraagt dat je nieuwe kanten en kwaliteiten van jezelf aanboort, en ook dat je loslaat wat niet meer werkt in deze tijd. Bovenal vraagt het om werken vanuit vertrouwen, en dat is geen sinecure in een beheersmatige bedrijfscultuur. We maken de ontwikkeling van een breder ik naar een groter wij door toepassing van Samensturing.

Doelgroep

Deze leiderschapstweedaagse is geschikt voor mensen met beslissingsbevoegdheid in het midden en hoger management van het bedrijfsleven (zoals bouw, installatie, logistiek en infra), die een duurzaam andere visie en houding willen ontwikkelen op het leiderschap dat in de 21e eeuw van ze gevraagd wordt. Leiders die willen ontdekken hoe ze de kracht van hun medewerkers beter kunnen inzetten en hoe ze meer eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid creëren. Leiders die het anders durven doen, en zichzelf de tijd geven om zich te bezinnen op deze fundamentele verandering.

Kortom: leiders met lef!

Leerdoelen

1. Visieontwikkeling

- Je maakt kennis met theoretische principes van Samensturing en gedeeld leiderschap
- Je leert van praktijkvoorbeelden rondom wendbaarheid, eigenaarschap en innovatie met en door medewerkers
- Je ontwikkelt een eigen visie op leiderschap in de 21e eeuw en wat het voor u en uw bedrijf betekent.

2. Reflectie

- Je onderzoekt wat voor jou persoonlijk en in je bedrijf nodig is om wendbaarheid en eigenaarschap te vergroten, en wat daarbij in de weg staat
- Je ontdekt nieuwe kwaliteiten en valkuilen van jezelf en toetst ze aan de door jou gewenste ontwikkeling
- Je verdiept het thema vertrouwen en loslaten, en wat het voor je betekent
- Je leert van ervaringen van collega-leiders
- Je maakt een eigen ontwikkelplan om “de zaag scherp te houden”, oftewel hoe help je jezelf als belangrijkste instrument om consistent vanuit een nieuwe visie en houding te werken in de hectiek van alledag?

Maatwerk

Wij willen dat de training voor iedereen maximaal aansluit bij zijn/haar situatie en leervraag. Daarom maken een online intakegesprek en terugkomdag waarin we aan de slag gaan met je eigen plan van aanpak deel uit van het traject. In het startgesprek stellen wij je leervraag scherp en zorgen ervoor dat waar nodig het programma hierop aangescherpt wordt. Op de terugkomdag, ongeveer een maand na de tweedaagse, bespreken we met elkaar wat je tegenkomt bij het doorvoeren van het geleerde in de praktijk: wat levert het op, wat is nog lastig en hoe kunnen we deze nieuwe ontwikkeling in uw bedrijf maximaal faciliteren?

Begeleiding

Jos Evers,
JEManagement

Jos gelooft in een hoopvolle toekomst voor de bouw. Hij vertelt graag over zijn ervaringen in de bouw en belicht daarbij vooral de menselijke kant, want echte verandering begint met sociale innovatie. Jos wil graag met verschillende ‘bouwers’ aan de slag die hier van harte vorm en inhoud aan willen geven.
Als voormalig eindverantwoordelijke van verschillende afdelingen binnen een bouwgroep en verschillende samenwerkingsvormen weet hij wat het is om in de dagelijkse wereld van hectiek en beheersbaarheid je plaats in te moeten nemen, en kent de strijd die je daarbij onherroepelijk tegenkomt.

jos evers > Diensten | Saminc

 

 

 

 

 

 

 

Rianca Evers-den Ouden
Founder Saminc, Samensturing als Organisatieprincipe

Rianca Evers-den Ouden is organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing als Organisatieprincipe. Zij zet zich in voor het creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen organisatielagen (management en medewerkers) met als resultaat bevlogen medewerkers, effectieve teams, waardevolle en inspirerende leiders en succesvolle organisaties. Vanuit een inspirerende visie en altijd verbonden met de mensen om wie het gaat, brengt zij deze duurzame en universele veranderprincipes met passie in de praktijk waar ze ook komt.

 

Rianca > Diensten | Saminc

Maatwerk:

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?