Vanuit stilte naar meer betekenis

 > Vanuit stilte naar meer betekenis | Saminc

Zo aan het einde van het jaar rond ik de laatste dingen af en bereid ik me voor op een stilteperiode. Het is een tijd waarin ik met familie samen ben en geniet van even niets. Naar binnen keren, letterlijk het binnen gezellig maken, maar ook figuurlijk. Hoe is het het afgelopen jaar gegaan? En vanuit welke drijfveren heb ik dingen gedaan? En past dit bij het hogere doel dat ik voor ogen heb? En vanuit welke waarden leef ik?

Waarden

Als ik eerlijk ben en kijk naar de waarden die echt belangrijk voor mij zijn, zijn dat waarden als liefde, compassie, samen en het bewustzijn dat alles met elkaar verbonden is: eenheid. Het is altijd fijn om een betaalde opdracht binnen te halen en te weten dat de komende maanden de financiën weer in orde zijn. Maar in essentie gaat het daar niet om.

Ben jij consultant en wil je leren werken vanuit de principes van Samensturing? Heb je idealen en waardevolle ideeën die je met Samensturing wilt verwezenlijken? Durf je eerlijk naar jezelf te kijken en te werken aan je transformationeel leiderschap? Dan zijn onze opleidingen iets voor jou! Schrijf je in voor de practitioneropleiding of onderzoek eerst de match tussen onze principes en jouw kernexpertise in onze oriëntatietweedaagse.  

Of misschien ben je aanjager van verandering in je eigen organisatie, bijvoorbeeld in een rol als manager of adviseur. Volg dan onze basistraining Samensturing, waarmee je een stevig fundament legt voor het uitdragen en verwezenlijken van je verandervisie.    

Balans

Als verandermanager bij open systemen ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de beweging van de Stichting Scale of Significance, dat partner is van Saminc. Beide partijen hebben elkaar gevonden en dat is niet zo vreemd: bij beide partijen staan de balans tussen de dieper liggende individuele waarden en het collectieve doel centraal. Zonder een balans tussen de drijfveren en kwaliteiten van een team en de visie en missie van een organisatie, bereik je geen samensturing. Maar hoe mooi zou het zijn als je de voortgang hierin kunt meten en monitoren! De Stichting Scale of Significance ontwikkelt zo’n instrument, zodat organisaties naast hun financiële huishoudboekje ook hun interne waarden en gerealiseerde betekenis kunnen bewaken.

Diepgaand en complex

Omdat ik werk vanuit het bewustzijn dat alles met elkaar verbonden is, voel ik sterk de noodzaak om de zorg voor natuur, de samenleving en persoonlijke integriteit in te bedden in de manier waarop gewerkt wordt in organisaties. Daarom vind ik het super om met Scale of Significance en Saminc samen te werken en organisaties die dit ook willen, op weg te helpen om ook meer balans te vinden tussen de dieper liggende waarden en de werkelijke betekenis van de organisatie. Dit is een diepgaand en complex proces, dat niet in één dag kan gebeuren.

Practice what you preach

In de huidige marketingtheorie wordt men zich er steeds meer van bewust dat organisaties er niet mee weg komen door te communiceren dat ze duurzaam zijn of werken aan een betere wereld. Het moet ook echt in de processen en activiteiten van de organisatie merkbaar zijn en vooral de mensen in de organisatie moeten leven en werken vanuit deze waarden. Dit kan alleen als de organisatie van binnen ook echt is wat het naar buiten communiceert. En daarvoor moet je dus ook je heel bewust zijn van de “binnenwereld”: waar sta je voor als organisatie? Met samensturing kan dit proces worden gefaciliteerd én gemonitord worden met de Scale of Significance.

Innerlijk weten

Ik faciliteer vooral de dialoog in de organisatie waar het gaat over de gewenste betekenis van de organisatie en hoe medewerkers hieraan bij kunnen dragen. Ik ga graag het gesprek aan over wat het innerlijk weten is van de organisatie en bij iedere individuele medewerker. Want diep van binnen weten we wel waar het over gaat. En als het innerlijk weten in de bovenstroom komt en in lijn wordt gebracht met het doel en de gewenste betekenis van de organisatie, dan kun je samen werken aan het mee veranderen van het handelen van de mensen en de systemen en processen van de organisatie. Deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

2019

De komende stilteperiode is voor mij ook een moment om vooruit te kijken. Ik zal naast mijn financiële huishoudboekje ook mijn innerlijk weten en de waarden die daaruit voortvloeien in de gaten houden in 2019. Monitoren of er een balans is tussen deze waarden en de betekenis die ik aan de wereld wil toevoegen.
Geeft deze blog voor jou inspiratie om in 2019 aan de slag te gaan met de waarden en betekenis in jouw organisatie? Schroom dan niet om je aan te sluiten bij de communities van Saminc of de Scale of Significance. Bel mij gerust voor een kop koffie om eens te sparren, hoe we samen beweging kunnen brengen in jouw organisatie.


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Sandra Barth > Vanuit stilte naar meer betekenis | Saminc

Functie: Specialist
Kernexpertise: Ketensamenwerking
Volg mij:

Geschreven door
Blogger Expert

Waar kun je me voor bellen?

Ik ben gespecialiseerd in het opzetten van samenwerkingsverbanden over de organisatiegrenzen heen.

Ik help organisaties om de samenwerking en processen te verbeteren. Ik breng meer verbondenheid met elkaar en met de essentie (waar ging het ook alweer om?). Hierdoor verbeteren de energie, betrokkenheid en resultaten. Er is meer eenheid, dit uit zich doordat er samengewerkt wordt in optimale afstemming.

Bij welke vragen en markten ben ik in te zetten?

Ik leer medewerkers meer omgevingsbewust te worden en zet concreet netwerken en samenwerkingsverbanden op.

Ik ben in te zetten bij een nieuwe marktvraag, het opzetten van een nieuw team/bedrijfsactiviteit, verbetering van samenwerking in teams en bij een slechte financiële situatie. Ik heb ervaring bij organisaties met meerdere organisatielagen: overheid, zorg en welzijn, maar ik heb ook veel gedaan voor dienstverlenende bedrijven.

Wat voor rol vervul ik?

Vaak vervul ik de rol van projectleider, die zorgt dat er dingen voor elkaar komen en dat er beweging ontstaat. Ik heb zowel een goed ontwikkeld inzicht in bedrijfsvoering en bedrijfsmatige processen, als een aanvoelen wat er leeft in de onderstroom in de samenwerking. Hierbij combineer ik het optimaliseren van processen met het bespreekbaar maken van wat er in de onderstroom leeft.

Ook werk ik regelmatig als partner/strategisch adviseur van de directie en faciliteer ik bijeenkomsten van MT, medewerkers en eventuele externe samenwerkingspartners en klanten.

Hoe zorg ik voor meer verbondenheid in organisaties?

Ik zet in mijn opdrachten het organisatieprincipe Samensturing in, dat mij heeft geraakt door de eenvoud. Het zet de talenten van elk individu in en verbind de medewerkers aan elkaar en het collectief doel. Dit maakt dat de organisatie in beweging komt.

Waar is mijn belangrijkste drive?

Ik bouw aan een betekeniseconomie waar sociaal en monetair kapitaal in balans zijn met een positieve impact op natuur, mens en maatschappij. Dat doe ik door het begeleiden van de transitie van organisaties naar Samensturing en het bouwen van een netwerk van bedrijven, organisaties en betrokkenen met Impact Midden.

Ben jij consultant en wil je leren werken vanuit de principes van Samensturing? Heb je idealen en waardevolle ideeën die je met Samensturing wilt verwezenlijken? Durf je eerlijk naar jezelf te kijken en te werken aan je transformationeel leiderschap? Dan zijn onze opleidingen iets voor jou! Schrijf je in voor de practitioneropleiding of onderzoek eerst de match tussen onze principes en jouw kernexpertise in onze oriëntatietweedaagse.  

Of misschien ben je aanjager van verandering in je eigen organisatie, bijvoorbeeld in een rol als manager of adviseur. Volg dan onze basistraining Samensturing, waarmee je een stevig fundament legt voor het uitdragen en verwezenlijken van je verandervisie.    

Sisu's Profielfoto > Vanuit stilte naar meer betekenis | Saminc
Sisu antwoordt op het onderwerp: #29 1 jaar 3 maanden geleden
Mooie blog. Past geheel in de beweging van ME naar WE zoals Kees Klomp onlangs deelde op linkedin. Steeds meer mensen hebben het besef dat je meer betekenis, met beter resultaat, kunt geven als je het samen doet. Ieder vanuit eigen kracht met oprechte intenties doordat het ware doel duidelijk is en partijen zich uitspreken om zich daar voor in te zetten. Het is dan heel mooi als er een instrument wordt ontwikkeld zoals de schaal van betekenis zodat het ook gemonitorde kan worden. Meten is dan meer dan weten. Meten is dan een goed instrument om met elkaar dezelfde taal te spreken. Als je dezelfde taal spreekt kun je je oprecht in de ander verdiepen en verbinden. Dus ja wij gaan elkaar ontmoeten in 2019.

Discuss dit artikel

INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?
Schrijf je nu in voor het gratis eBook "Samenspel in Energietransitie" van Milou van Rijn.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Vink hem aan!
Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig en kan altijd.