Gedeelde Verantwoordelijkheid

Samensturing is als de puberteit

  • Geschreven door Rianca Evers
vasile-tiplea-226841-unsplash_*_ > Gedeelde Verantwoordelijkheid | Saminc

In mijn boek, dat dit najaar uitkomt, maak ik veelvuldig gebruik van parallellen met de puberteit. Met dank ook aan mijn eigen pubers :-) Hier een voorproefje.

Lees meer

Samen sturen op kwaliteit…en de kwaliteitsmanager dan?

  • Geschreven door Rianca Evers
vasile-tiplea-226841-unsplash_*_

Het beloofde een interessante discussie te worden,15 mei jl. op het jaarcongres kwaliteit (www.jaarcongreskwaliteit.nl). Hoe zit het eigenlijk met de toekomst van de kwaliteitsmanager als kwaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid wordt (als het dat al niet had moeten zijn..)? Moeten we de kwaliteitsmanager dan maar afschaffen? Hoe kun je nu als kwaliteitsmanager al een slag maken naar meer gedeelde verantwoordelijkheid? Daarover meer in dit blog.

Kwaliteit als collectief doel


De kernvraag ligt in het feit hoe we kwaliteit met elkaar definiëren. Wie bepaalt eigenlijk wat kwaliteit is en waarom vinden we dat eigenlijk zo belangrijk? Als je als kwaliteitsmanager wil sturen op indicatoren die voor medewerkers onlogisch of niet zichtbaar bijdragen, is het niet zo raar dat je heel druk bent met sturen en controleren, wat me nogal een ondankbare taak lijkt, maar dat terzijde.
Hoeveel mooier zou het zijn als je met alle betrokkenen kunt definiëren waar kwaliteit voor jullie over gaat, en aan welke indicatoren we dat afmeten? Dan worden we met elkaar verantwoordelijk voor de kwaliteit, iets wat je nu vaak niet ziet in organisaties. Want zodra we er iemand verantwoordelijk voor maken, voelen anderen zich minder verantwoordelijk, waar of niet?
Je rol als kwaliteitsmanager verandert dan in die van bewaker van een collectief doel. Een rol die je bij voorkeur niet vanuit de controle, maar vanuit de dialoog invult. Ga in gesprek met de mensen: wat maakt dat het moeilijk is om de kwaliteitsstandaarden hoog te houden en wat helpt daarbij?


Van manager naar partner


Als je dit gesprek goed weet te voeren, word je van kwaliteitsmanager een partner in kwaliteit. Dit betekent dat je op structurele basis samenwerkt met medewerkers, en acteert op wat zij nodig hebben om echte kwaliteit te kunnen leveren. Misschien is het even wennen, maar ik kan je verzekeren dat je deze rol als meer betekenisvol zult ervaren aangezien je collega’s je dat dagelijks terug zullen geven. Je bent nu namelijk geen manager meer maar een samenwerkingspartner, en medewerkers zullen je er (meer) om waarderen en respecteren.
Deze ontwikkeling is niet wezenlijk anders dan de beweging die managers en bestuurders te maken hebben als het gaat om Samensturing. En hij is onontkoombaar in deze nieuwe tijd. Maar veel belangrijker: als je het goed organiseert, word je er met zijn allen echt beter van. Je rol wordt meer betekenisvol, de kwaliteit gaat omhoog en het draagvlak wordt verbeterd.


Verantwoord kaders


Maar zul je misschien zeggen, sommige indicatoren zijn helemaal niet bespreekbaar. Daar hebben we gewoon aan te voldoen, omdat de veiligheid of zelfs ons voortbestaan in het geding is. Dat kan, als zaken niet veranderd kunnen worden, maak ze dan ook geen onderwerp van discussie, maar leg vooral heel goed uit waarom het belangrijk is. Niet op intranet, niet in een protocol maar in de dialoog met betrokkenen. Wees bereid om vragen te beantwoorden en zorg dat je zelf scherp hebt waarom dit nodig is, dan zul je merken dat je het ook met overtuiging kunt uitdragen en dat mensen dit gewoon gaan gebruiken. Wie wil er nu werkelijk de veiligheid of het voortbestaan op het spel zetten?


Maar eerlijk gezegd denk ik dat het hier om een klein percentage van de totale set indicatoren gaat. Voor het overgrote deel geldt: stuur samen naar kwaliteit, daar wordt iedereen beter van!

 

Het verschil tussen zelfsturing en samensturing in 1 minuut

  • Geschreven door Rianca Evers
vasile-tiplea-226841-unsplash_*_

 

Op 17 mei organiseert onze partner www.nieuworganiseren.nu een event over zelfsturing. Op verzoek van de organisatie nam Rianca een filmpje op over waarom zij eigenlijk niet zo gelooft in zelfsturing, en waarom samensturing een duurzamer alternatief is. Benieuwd naar andere visies op zelfsturing? Ga dan vooral naar het Bende van Hoe-netwerkevent op 17 mei. Voor info: https://www.nieuworganiseren.nu/actueel/bende-van-hoe-17-mei-rianca-over-samensturing/ 

#wederzijdseafhankelijkheid #gelijkwaardigheid #wederkerigheid #samen

 

Good practise: UnBRICKable

  • Geschreven door Rianca Evers
vasile-tiplea-226841-unsplash_*_

Gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht hun (hiërarchische) positie is voor ons bij Saminc een belangrijk uitgangspunt. Pas als mensen mogen bijdragen aan het gezamenlijk doel, passend bij hun eigen talenten en beperkingen, en desalniettemin als gelijkwaardig worden gezien, kun je echte Samensturing realiseren. Een sprekend voorbeeld daarvan is Unbrickable.

Lees meer

Recensie boek de Zinmakers, van Ben Kuiken

  • Geschreven door Rianca Evers
vasile-tiplea-226841-unsplash_*_

Ben Kuiken leverde met dit boek weer een vlot leesbaar boek met een heldere duiding van de problemen en mogelijkheden van deze tijd, onderbouwd en verrijkt door tal van bronnen uit o.a. de filosofie en de natuurwetenschappen.


Persoonlijk vind ik het een verademing dat hij zich niet laat verleiden tot het tegenwoordig immens populaire “schoppen tegen het systeem”. Sterker nog, hij beschrijft hoe bureaucratie in beginsel een eerlijke en efficiënte manier is om dingen in een maatschappij te regelen. Het probleem is niet de bureaucratie, maar ons denken daarover. Ook zeer herkenbaar is de door neoliberalisme aangejaagde waarden-loosheid, waarin de economie het hoogste ideaal lijkt en alle idealen die verder en dieper gaan dan dat worden gezien als niet noodzakelijk, luchtfietserij of zelfs verdacht. Het is ongeveer de samenvatting van wat ik in de politiek aantrof enkele jaren geleden..


In een complexe samenleving waarin de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is er volgens Kuiken juist een toenemende wederzijdse afhankelijkheid en hernieuwde roep om solidariteit en broederschap. Dat betekent dat we af moeten van onze behoefte aan beheersbaarheid en voorspelbaarheid. Onvoorspelbaarheid ontstaat doordat je niet alleen op de wereld bent, dus wil je alle onzekerheid uitbannen, dan is de kans groot dat dit ten koste van andere mensen gaat. En hoe vaak zien we dat niet gebeuren? Als je mensen alleen zelf verantwoordelijk houdt voor hun handelen, zeg je eigenlijk dat de omstandigheden waarin je geboren wordt er niet toe doen. De geschiedenis heeft ons wel anders geleerd..


We hebben behoefte aan collectieve betekenisgeving. Gemeenschappelijke doelen, belangen en verantwoordelijkheden. Het had zomaar over Samensturing kunnen gaan…:-) Ben Kuiken houdt een vurig pleidooi voor wat hij noemt “het ambachtelijk ter hand nemen van zingeving”. Mensen hebben behoefte aan een verhaal over hun werkende leven: waarom doen ze wat ze doen?


En precies op dat punt ontstaat voor mij in de loop van het boek een dilemma, namelijk de volgende vraag: Is zingeven in het dagelijks leven verbonden met de zin van het leven? Of maakt iedereen zijn eigen zin? Ben Kuiken neigt naar het laatste waarbij hij o.a. de evolutietheorie aanhaalt en beschrijft hoe veel zaken in de natuur vanzelf zijn loop hebben. Het enige dat we kunnen doen is met elkaar delen wat we geloven en willen, aangezien waarheid een sociale constructie is.


Voor iemand als ik die gelooft dat ieder mens met een doel op deze wereld is gezet (ja, dat bestaat nog..) en ook elke organisatie zijn doel en waarde voor de einddoelgroep heeft of moet hebben, levert dat wat denkrimpels op zullen we maar zeggen. Ik vraag me af of je nu eigenlijk “zin maakt” of de “zin vindt”. De populaire term van Wouter Hart “de bedoeling” suggereert het laatste en ik merk dat ik daar ook toe neig. Het doel is er al, het verschoof alleen naar de achtergrond. We lieten andere dingen belangrijker worden, of hadden onvoldoende contact met onszelf en onze drijfveren.

Maar zin maken of de zin vinden, zeker is dat zingeving de uitdaging van deze tijd is in een wereld van complexiteit en onzekerheid. 

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze Saminc Update (nieuwsbrief) en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Samensturing