Klimaatakkoord, wat nu? 4 tips voor ambtenaren

 > Klimaatakkoord, wat nu? 4 tips voor ambtenaren | Saminc

21 december 2018. Na een jaar polderen en een klimaatakkoord op hoofdlijnen in juli ligt er nu een ontwerp voor een klimaatakkoord. Maar nog voor het akkoord is doorgerekend is er al flinke kritiek. Terecht of niet, dat maakt niet uit. Feit is dat je als gemeenteambtenaar wel aan de slag moet met de Regionale Energie Strategie (RES) en niet kan wachten. In dit blog 4 tips voor een samensturende aanpak die werkt.

Geïnteresseerd in Samensturing? Op onze site vindt je veel mogelijkheden om via online colleges en trainingen, kennis te maken met, of je te verdiepen in Samensturing.
Wat dacht je bijvoorbeeld van het online college over de grootste misverstanden over Samensturing? Want niet alles wat Samensturing genoemd wordt, is ook echt Samensturing.
Of bekijk het online college over transformationeel leiderschap en hoe jij effectiever wordt als leider.


Wil je in je eigen organisatie aan de slag met Samensturing dan is de online basistraining ook een aanrader.
Voor meer info en aanmelden: www.saminc.nl/diensten

Tip 1: Geef een helder maar vooral tastbaar kader

Verhalen hebben meer impact dan vinklijstjes. Stel je voor een voorlichtingsavond over de RES wordt begonnen met de noodzaak om een x aantal petajoules op te wekken als verplichting vanuit het klimaatakkoord. Waarschijnlijk kun je uittekenen wat er gebeurt. Er staat iemand op met lastige vragen, oud zeer en de toon voor de avond is gezet. Een groot deel van het publiek ben je al kwijtgeraakt. Of door het technische verhaal of door persoonlijk oud zeer. De rest van de avond is het hard werken om de aandacht weer terug te krijgen.

Maar wat gebeurt er als je begint met je droom van een inclusieve stad in een schone leefomgeving voor nu maar ook voor de toekomst en hoe de RES daarbij kan helpen. Je maakt verbinding met mensen. En vanuit die verbinding gaan mensen je helpen. Helpen door samenhang aan te brengen en te zoeken naar wat waar kan in de ruimte. Dit heeft als gevolg dat bewoners zich niet overvallen voren door postzegelplannen en bang zijn voor verrommeling van het landschap maar het zien als gevolg van een uitgewerkte ruimtelijke studie van de mogelijkheden van de gemeente en haar buren. Als je je droom schetst met de uitnodiging om mee te denken op basis van een aantal spelregels,dan is het voor bewoners heel helder. Het aantal petajoules is dan geen discussie meer. Je bent direct bezig met het hoe in plaats van het waarom. Het kader is de basis. Als de bewoners zich daaraan willen verbinden ontwikkel je eigenaarschap.

Tip 2: Ga op expeditie in je stad en maak een sociale kaart

Gemeente stellen uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast waarin het tijdspad staat waarin wijken worden verduurzaamd. Een visie die samen met stakeholders gemaakt moet worden. Er zijn meerdere eigenaren die moeten investeren, de gemeente heeft de regie maar voor de bewoners gaat het om een ingreep in hun portemonnaie. Geen eenvoudige klus. Volgens het klimaatakkoord worden gemeenten en stakeholders bij de besluitvorming geholpen door een leidraad waarin de gevolgen voor keuzes per wijk op basis van objectieve data in beeld worden gebracht. MAAR objectieve data geven geen gegevens over bewoners en hun sociale netwerken. Terwijl je het juist van sociale netwerken moet hebben om een groot deel van bewoners te bereiken. Alleen al ontdekken hoe de sociale netwerken in elkaar zitten kan inzicht geven. Netwerken houden zich niet altijd keurig aan wijken zoals die op papier bestaan. Als je per gebied contact hebt met 1% van de actievelingen en deze 1% actief betrekt in het maken van een transitievisie en transitieproces bouw je samen aan een infrastructuur van bewonersinitiatieven. Door samen de sociale kaart te maken valideer je bij bewoners of de objectieve data uit de leidraad een goede basis zijn om investeringsbeslissingen te nemen.

Tip 3: Maak werk van participatie

In het klimaatakkoord worden zowel het proces van de omgevingswet als de RES genoemd als instrumenten om participatie te borgen. Echter ervaringen tot op heden met het proces omgevingswet laat zien dat participatie een belangrijke pijler is maar niet expliciet wordt geborgd in het proces. Terwijl juist dat zo belangrijk is voor bewoners.
- Hoe zorg je dat bewoners begrijpen wat de bedoeling is van een omgevingsvisie. Niet een theoretische beschrijving van het proces maar een verhaal wat een goede omgevingsvisie kan toevoegen aan de leefomgeving
- Hoe zorg je dat bewoners tijdig genoeg alles meekrijgen om te weten wat er speelt. Uit onderzoek blijkt dat dat verplichte bekendmakingen niet altijd voldoende is. De burger moet dan actief op zoek, dat sluit niet aan bij zijn natuurlijke behoefte
- Hoe zorg je dat bewoners weten wanneer ze waarop bezwaar kunnen maken.
De praktijk wijst uit dat dit belangrijke zaken zijn voor bewoners. Als dit goed geregeld is dan is er vertrouwen en betrokkenheid. Dan is er ruimte voor nieuwe initiatieven.

De Regionale Energie Strategie (RES) moet nog vorm krijgen. Hier ligt kans om de geleerde lessen van de omgevingswet toe te passen. Misschien is het tijd om even lak te hebben aan alle protocollen uit Den Haag en kunt u zelf wat meer initiatief nemen. Hoe, door een dialoog aan te gaan met de bewoners over wat zij belangrijk vinden als het gaat om participatie, en op basis daarvan samen met de energieregio en bewoners een proces te ontwerpen.

Tot slot tip 4: Samensturing als organisatieprincipe

Voorgaande 3 tips gaan over kaders, eigenaarschap, valideren bij de betrokkenen, transparantie en het vorm geven van participatie. Niet toevallig zijn dit ook de principes van Samensturing als organisatieprincipe.

Wil je meer weten over Samensturing als organisatieprincipe? Lees het boek of neem contact met mij op.

Photo by veeterzy on Unsplash

Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Milou van Rijn > Klimaatakkoord, wat nu? 4 tips voor ambtenaren | Saminc

Functie: Specialist
Kernexpertise: Participatie, Energietransitie
Volg mij:

Geschreven door
BloggerExpert

Ik ben Milou van Rijn, eigenaar van SisuMilou. Voorheen had ik een loopbaan als projectontwikkelaar van zorgvastgoed. Hier was ik met name bezig met het creëren van teamvorming en eigenaarschap om projecten op tijd en binnen budget te realiseren. Dit deed ik door heldere kaders te stellen en duidelijk te maken wat ieder te doen had, vanuit oprechte interesse in mensen. Alleen dan kun je je aan een gezamenlijk doel verbinden.

Nu werk ik als zelfstandige aan vraagstukken op het gebied van energie en klimaat en ben ik inzetbaar in de rol van adviseur, projectleider of kwartiermaker om te bouwen aan netwerken. Waar het kan doe ik dit op basis van Samensturing als organisatieprincipe. Dit werkt het beste omdat sprake is van echte gelijkwaardigheid. En juist dat is noodzakelijk als het gaat om het verwerven van betrokkenheid en eigenaarschap.

Het is mijn missie om het samenspel tussen burgers, organisaties en bedrijven zo te organiseren dat sprake is van Samensturing. Zo ontstaan duurzame coalities en kunnen we samen groeien en samen veranderen.

E-book Energietransitie

Wil je meer weten over Samensturing in de energietransitie? Download mijn e-book 'Samenspel in de energietransitie' en ontvang ook nog een checklist!

SisuMilou "anders kijken, anders denken, anders doen"

 

Geïnteresseerd in Samensturing? Op onze site vindt je veel mogelijkheden om via online colleges en trainingen, kennis te maken met, of je te verdiepen in Samensturing.
Wat dacht je bijvoorbeeld van het online college over de grootste misverstanden over Samensturing? Want niet alles wat Samensturing genoemd wordt, is ook echt Samensturing.
Of bekijk het online college over transformationeel leiderschap en hoe jij effectiever wordt als leider.


Wil je in je eigen organisatie aan de slag met Samensturing dan is de online basistraining ook een aanrader.
Voor meer info en aanmelden: www.saminc.nl/diensten


Bespreek dit artikel

INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?