Recensie boek de Zinmakers, van Ben Kuiken

 > Recensie boek de Zinmakers, van Ben Kuiken | Saminc

Ben Kuiken leverde met dit boek weer een vlot leesbaar boek met een heldere duiding van de problemen en mogelijkheden van deze tijd, onderbouwd en verrijkt door tal van bronnen uit o.a. de filosofie en de natuurwetenschappen.

Persoonlijk vind ik het een verademing dat hij zich niet laat verleiden tot het tegenwoordig immens populaire “schoppen tegen het systeem”. Sterker nog, hij beschrijft hoe bureaucratie in beginsel een eerlijke en efficiënte manier is om dingen in een maatschappij te regelen. Het probleem is niet de bureaucratie, maar ons denken daarover. Ook zeer herkenbaar is de door neoliberalisme aangejaagde waarden-loosheid, waarin de economie het hoogste ideaal lijkt en alle idealen die verder en dieper gaan dan dat worden gezien als niet noodzakelijk, luchtfietserij of zelfs verdacht. Het is ongeveer de samenvatting van wat ik in de politiek aantrof enkele jaren geleden.

Geïnteresseerd in Samensturing? Op onze site vindt je veel mogelijkheden om via online colleges en trainingen, kennis te maken met, of je te verdiepen in Samensturing.
Wat dacht je bijvoorbeeld van het online college over de grootste misverstanden over Samensturing? Want niet alles wat Samensturing genoemd wordt, is ook echt Samensturing.
Of bekijk het online college over transformationeel leiderschap en hoe jij effectiever wordt als leider.


Wil je in je eigen organisatie aan de slag met Samensturing dan is de online basistraining ook een aanrader.
Voor meer info en aanmelden: www.saminc.nl/diensten

In een complexe samenleving waarin de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is er volgens Kuiken juist een toenemende wederzijdse afhankelijkheid en hernieuwde roep om solidariteit en broederschap. Dat betekent dat we af moeten van onze behoefte aan beheersbaarheid en voorspelbaarheid. Onvoorspelbaarheid ontstaat doordat je niet alleen op de wereld bent, dus wil je alle onzekerheid uitbannen, dan is de kans groot dat dit ten koste van andere mensen gaat. En hoe vaak zien we dat niet gebeuren? Als je mensen alleen zelf verantwoordelijk houdt voor hun handelen, zeg je eigenlijk dat de omstandigheden waarin je geboren wordt er niet toe doen. De geschiedenis heeft ons wel anders geleerd..

We hebben behoefte aan collectieve betekenisgeving. Gemeenschappelijke doelen, belangen en verantwoordelijkheden. Het had zomaar over Samensturing kunnen gaan…:-) Ben Kuiken houdt een vurig pleidooi voor wat hij noemt “het ambachtelijk ter hand nemen van zingeving”. Mensen hebben behoefte aan een verhaal over hun werkende leven: waarom doen ze wat ze doen?

En precies op dat punt ontstaat voor mij in de loop van het boek een dilemma, namelijk de volgende vraag: Is zingeven in het dagelijks leven verbonden met de zin van het leven? Of maakt iedereen zijn eigen zin? Ben Kuiken neigt naar het laatste waarbij hij o.a. de evolutietheorie aanhaalt en beschrijft hoe veel zaken in de natuur vanzelf zijn loop hebben. Het enige dat we kunnen doen is met elkaar delen wat we geloven en willen, aangezien waarheid een sociale constructie is.

Voor iemand als ik die gelooft dat ieder mens met een doel op deze wereld is gezet (ja, dat bestaat nog..) en ook elke organisatie zijn doel en waarde voor de einddoelgroep heeft of moet hebben, levert dat wat denkrimpels op zullen we maar zeggen. Ik vraag me af of je nu eigenlijk “zin maakt” of de “zin vindt”. De populaire term van Wouter Hart “de bedoeling” suggereert het laatste en ik merk dat ik daar ook toe neig. Het doel is er al, het verschoof alleen naar de achtergrond. We lieten andere dingen belangrijker worden, of hadden onvoldoende contact met onszelf en onze drijfveren.

Maar zin maken of de zin vinden, zeker is dat zingeving de uitdaging van deze tijd is in een wereld van complexiteit en onzekerheid.


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers > Recensie boek de Zinmakers, van Ben Kuiken | Saminc

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door
Expert BloggerThought Leader
Rianca Evers-den Ouden is organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing als Organisatieprincipe. Zij zet zich in voor het creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen organisatielagen (management en medewerkers) met als resultaat bevlogen medewerkers, effectieve teams, waardevolle en inspirerende leiders en succesvolle organisaties. Vanuit een inspirerende visie en altijd verbonden met de mensen om wie het gaat, brengt zij deze duurzame en universele veranderprincipes met passie in de praktijk waar ze ook komt. Als founder van Kenniscentrum Saminc B.V. is het haar missie zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de principes van Samensturing in de praktijk te brengen en daarmee de beweging naar gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen uitvoerders en beslissers steeds groter te maken.

Geïnteresseerd in Samensturing? Op onze site vindt je veel mogelijkheden om via online colleges en trainingen, kennis te maken met, of je te verdiepen in Samensturing.
Wat dacht je bijvoorbeeld van het online college over de grootste misverstanden over Samensturing? Want niet alles wat Samensturing genoemd wordt, is ook echt Samensturing.
Of bekijk het online college over transformationeel leiderschap en hoe jij effectiever wordt als leider.


Wil je in je eigen organisatie aan de slag met Samensturing dan is de online basistraining ook een aanrader.
Voor meer info en aanmelden: www.saminc.nl/diensten


Bespreek dit artikel

INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?