Leiderschap bij Samensturing

Kerstboodschap: het is wat het is?

  • Geschreven door Rianca Evers
 > Leiderschap bij Samensturing | Saminc

Wat het is


Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde
Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde
Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
Zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

Erich Fried (1921-1988)
Vertaling Remco Campert


Dit gedicht is één van mijn favoriete gedichten: (Het is) wat het is – van Erich Fried. In dit gedicht zie je dat het vooral de liefde is die je helpt situaties, welke dan ook, omarmen waardoor ruimte ontstaat. Juist je oordeel over de situatie en het verzet tegen de situatie beïnvloedt je gedachten en je handelen in negatieve zin. Het maakt de situatie vaak eerder ingewikkelder dan gemakkelijker. Het oordeel en het verzet komt vaak voort uit een overschatting van onze eigen invloed op situaties. We wanen ons in deze tijd soms haast koningen over onze situaties door alle (technologische) mogelijkheden die we hebben. We denken, bewust of onbewust, dat we het leven naar onze hand kunnen zetten, dat we ‘recht’ hebben op een goed leven. Maar dit jaar zijn we er weer eens op gewezen dat wanneer het er werkelijk op aan komt, we toch niet zo heel veel in eigen hand hebben. Hoe ga jij om met dat gegeven?

Lees meer

Een goede leider is als een goede timmerman

  • Geschreven door Jos Evers
 > Leiderschap bij Samensturing | Saminc

Dit blog is tot stand gekomen in samenwerking met Rianca Evers, en dankzij inspiratie van Ken Blanchard

Waar denk jij aan bij leiderschap? Misschien aan wie de baas is, wie het voor het zeggen heeft. Misschien vind je al die leiderschapsdingen maar vaag en zeg jij: laat mij maar gewoon aan het werk gaan. Als je in de bouw of installatietechniek werkt, ben je waarschijnlijk van het type no-nonsense en wij houden daarvan. Want hoewel het misschien vaag mag klinken, Samensturing is ook van de no-nonsense, gewoon terug naar waar het echt om gaat: hebben we hetzelfde doel voor ogen, weten we wat we moeten doen en hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar meer voor elkaar krijgen? En tegelijk weten we ook dat het beste uit je team krijgen niet zomaar gaat. Het is vakwerk. Eigenlijk is het zoals het vakwerk van een goede timmerman.

Lees meer

Wil je echt het verschil maken? Reken dan af met het slachtoffer en de activist in jezelf

  • Geschreven door Rianca Evers
 > Leiderschap bij Samensturing | Saminc

Er zijn een hoop dingen waar je je druk over kunt maken in deze tijd. We zien brede protesten tegen racisme en voor een eerlijke behandeling van de boeren. We maken ons druk over politieke systemen, machtsmisbruik, een onrechtvaardige verdeling van middelen, armoede, het klimaat. Of in het klein winden we ons op over de baas of onze collega die zijn of haar belang doordrukt ten koste van anderen.
In mijn werk spreek ik veel mensen die visie hebben voor een betere wereld. Mensen die van betekenis willen zijn. Mensen die niet zomaar in de gangbare systemen pasten en vaak al een hele weg hebben afgelegd. Een weg die niet zonder slag of stoot ging, maar die hen bracht bij de conclusie dat ze iets nieuws te brengen hebben in deze wereld. En ik geloof daarin. Zelf heb ik ook zo’n weg afgelegd. En dus help ik ook graag anderen om tot hun werkelijke potentieel te komen.

Lees meer

Je grootste vijanden in goed leiderschap: trots en angst

  • Geschreven door Rianca Evers
 > Leiderschap bij Samensturing | Saminc

Becoming a leader is synonymous with becoming yourself. It is precisely that simple and it is also that difficult – Warren Bennis


Als ik een zaal vol managers vraag wie zichzelf een leider noemt, gaan er over het algemeen minder handen omhoog dan je zou denken. Als ik vraag wie er een leider zou willen zijn des te meer. We voelen met zijn allen wel dat het feit dat je een bepaalde positie hebt gekregen je nog niet tot een leider maakt. Je kunt nog zo hard werken, het beste voorhebben met je team, zelfs prachtige resultaten op je chartboard noteren, en toch maakt je dat nog niet direct tot een goede leider.
Dat hebben we misschien in de afgelopen tijd wel des te meer gemerkt, nu die mooie resultaten en die loyaliteit van je team niet zomaar zichtbaar en voelbaar waren. Controle is beperkt tot de situatie waarin jij aanwezig bent, invloed reikt verder dan dat. En om die positieve invloed op je organisatie, je omgeving uit te breiden red je het niet met het zoveelste boek of de zoveelste training. Nee, de mate waarin je leiderschap de omstandigheden overstijgt hangt af van wie jij bent. Van je identiteit, je gerichtheid op dienen en de mate waarin je hebt afgerekend met persoonlijke blokkades in je leiderschap. In dit artikel wil ik de belangrijkste twee met je delen: angst en trots. En je laten zien hoe je die blokkades voorbij komt, juist ook in een proces van samen sturen.

Lees meer

Tips voor leiders in (corona)crisis

  • Geschreven door Arwin van Holten
 > Leiderschap bij Samensturing | Saminc
Dit artikel is geschreven in nauwe samenwerking met Anne-Mart Prins en Roel Wieringa (beiden Specialist Samensturing).

Dit artikel is geschreven in nauwe samenwerking met Anne-Mart Prins en Roel Wieringa (beiden Specialist Samensturing).

Aan het begin van de coronacrisis hebben wij geapplaudisseerd voor alle artsen, verpleegkundigen en overig zorgpersoneel. Dat is helemaal terecht en het is geweldig wat voor werk zij verzetten in deze crisis! Wat we echter wel eens vergeten is dat de leiders in de zorg onder minstens zo grote druk staan. Maar dat vinden we normaal, zij moeten het gewoon kunnen, hoort bij hun taak, vinden we. In dit artikel willen we juist de leiders een hart onder de riem steken en ook voor iedereen om hen duidelijk maken wat het vraagt om leider te zijn in deze tijd. Want eenvoudig is het niet!
Sterker nog: leiders hebben een essentiële rol in deze coronacrisis. Zij hebben het overzicht en houden contact met hun teamleden, zodat iedereen aangehaakt blijft. Een crisis nodigt dan ook uit tot sterke leiders, want er zijn mensen nodig die opstaan en orde scheppen in de chaos, hoe onzeker de situatie ook is. Hierbij is het de uitdaging om het samen te blijven doen en de juiste verbinding met medewerkers te houden. Op deze punten zullen wij verder ingaan tijdens dit artikel.

Lees meer

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?