Collectieve kracht in vier thema's

 > Nieuws | Saminc

We zijn alweer een aantal weken op weg in het nieuwe jaar. Ik hoop dat je, net als wij, uitziet naar wat komen gaat. Als er redenen zijn waardoor jij dit perspectief of de weg ernaartoe nog even niet ziet, dan helpen we je graag om dat te ontdekken.

Als team Saminc kijken we in ieder geval enorm uit naar het komende jaar. Een jaar waarin we gaan verbreden, onze specialismen en collectieve kracht meer zullen laten zien. Een jaar waarin we, nog meer dan je nu al ziet misschien, zelf ook zullen laten zien hoe wij Samensturing zijn en leven, hoe wij de dingen doen. Alles is namelijk Samensturing bij ons. Je kent misschien vooral mijn gezicht, maar het is mijn verlangen dat je ook meer gaat ontdekken dit jaar van wie we zijn als organisatie en wat mijn collega’s kunnen bieden. De eerste gelegenheid daarvoor is tijdens ons open huis, waar je kunt kennismaken met de verschillende specialistische teams.

Collectieve kracht, waaraan herken je dat? Bij Samensturing geloven we dat collectieve kracht tot stand komt als iedereen zich verbonden voelt aan het gezamenlijk doel en aan elkaar. Als je investeert in zowel horizontale als verticale verbinding, in eenheid en diversiteit. Als mensen die dingen mogen doen waar ze echt goed in zijn en waar ze passie voor hebben en tegelijk  elkaar dit ook gunnen, elkaar bemoedigen, een veilige en liefdevolle cultuur neerzetten, wetende dat je verbonden bent aan dezelfde missie en daarbinnen volledig jezelf mag zijn. Daar werken we hard aan binnen Saminc en dat gaat u ook zien de komende tijd. Mensen die elk afzonderlijk het verhaal van Samensturing vertellen en het binnen hun eigen context, vanuit hun eigen kernexpertise.

Wil je dat ook in jouw organisatie of ben je benieuwd naar onze collectieve kracht en onze specialismen? Kom dan naar ons open huis! Ik vertel dan meer over dit thema en onze specialistische teams presenteren zich. Wees welkom en ontdek hoe collectieve kracht ervoor zorgt dat we allemaal tot onze bestemming komen! 

Hartelijke groet,

Rianca Evers
Founder, spreker, auteur en leiderschapscoach

 > Nieuws | Saminc

 > Nieuws | Saminc

Jaarthema's

Een nieuw jaar met een nieuw team, dat vraagt om verdieping en specialisatie. Onze specialisten hebben allemaal hun eigen expertise en zullen zich het komende jaar in vier thema's verdiepen en doet dat graag met jou! 

Collectieve kracht in vier thema’s, dat is wat we jou dit jaar willen laten zien. Specialistische teams die advies op maat bieden, inspiratie, training en ontmoeting rondom het thema dat jou het meest bezighoudt. Strategisch adviseurs, trainers, organisatiecoaches en zelfs onderzoekers werken samen aan het antwoord op jouw vraagstuk.

Vitaliteit

Een deel van de klantvragen die wij krijgen, heeft te maken met ziekteverzuim, betrokkenheid en werkgeluk. Wij geloven dat mensen tot hun recht komen, als ze zijn verbonden aan elkaar en aan een collectief doel. Daarom gaan we met Samensturing aan de slag en we zien dat de vitaliteit en energie van de medewerkers omhoog gaat als ze meer eigenaarschap krijgen en gelijkwaardigheid ervaren. En ze mogen werken vanuit hun specifieke drijfveren en talenten.

Ketensamenwerking

Ook over organisatiegrenzen heen kun je Samensturen. GGZ, gemeenten, sociale en welzijnsorganisaties werken steeds meer samen. Ook coalities van bedrijven in een zelfde of juist verschillende sectoren. Hoe organiseer je zo'n samenwerking? Wat verbindt de deelnemers aan deze samenwerking? Ook hier is het essentieel om een gezamenlijk doel te formuleren waar de deelnemers zich aan kunnen verbinden, zodat ze niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen stukje, maar ook samen voor het grote geheel.

Zelforganisatie

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren een start gemaakt met zelforganisatie.  Soms worden het team losgelaten, zonder dat het de kaders en instrumenten heeft om hun werk te kunnen doen of er wordt toch ingegrepen op besluiten die zij zelf hadden mogen nemen. Leiderschapsrollen worden niet altijd belegd. In beide gevallen zorgt dit voor veel onrust en frustratie. Met Samensturing kunnen we de organisatievisie vertalen naar een teamvisie en met heldere kaders werken, zodat elk team zich weer vol energie kan richten op hun primaire taak.

Besturingsfilosofie

Samensturing is meer dan een programma of een methodiek, het is een organisatiefilosofie. Maar hoe maak je nu Samensturing tot je besturingsfilosofie en wat betekent dat voor de rol van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen en de OR? Hoe zorg je er samen voor een congruent beleid? Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid daarin en hoe wordt dit optimaal gerespecteerd en benut? En hoe ga je om met politieke krachtenvelden die de congruentie nog wel eens in de weg staan? Daar helpt het team Besturingsfilosofie graag bij.

Open Huis - Samensturing in de praktijk

 > Nieuws | Saminc

I.vm. Coronavirus hebben we besloten deze bijeenkomst te annuleren. We zullen video's van de presentaties per mail sturen naar de deelnemers. Ben je geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Meld je evengoed aan, dan ontvang je de links naar de video's als ze klaar zijn!

Hoera, wij hebben een kantoor in Deventer en dat vieren we graag met jou! Op 20 maart nodigen we je uit voor ons Open huis, waar gelegenheid is om onze werkplek te bekijken, informeel te netwerken en natuurlijk de inhoud in te gaan.

Programma:

14.30 - 15.00     Rondleiding met koffie, thee
15.00 - 16.00     Introductie door Rianca Evers-den Ouden
16.00 - 17.00 We gaan in op de volgende thema's
  - Vitaliteit en Samensturing
  - Ketensamenwerking en Samensturing
  - Samensturing maakt van zelforganisatie een succes
  - Besturingsfilosofie en Samensturing.
17.00 - 18.00 Netwerken en kennismaken met de specialisten

Aanmelden:

Wil je hier ook bij zijn? Stuur dan snel een e-mail naar Ingrid Bennink. De bijeenkomst is gratis. Er is beperkt plaats, dus wel aanmelden graag.

 

Graag tot ziens op 20 maart!

Kerstboodschap: living in the flow of grace

 > Nieuws | Saminc

Een tijdje geleden ontving ik van iemand een filmpje van Gavin Porter, getiteld “the Flow of Grace”. Zelden zag ik een boodschap zo treffend weergegeven, niet in de laatste plaats omdat hij begint met de driehoek die ook het mensbeeld van Samensturing weergeeft. Ik heb er veel uitgehaald, een aantal lessen hieruit deel ik met jullie  in deze kerstboodschap:

The flow of grace ervaar je als je geeft zonder terug te verwachten

We leven in een maatschappij waarin een grote groep mensen in toenemende mate angstig wordt, bang om te verliezen wat ze hebben, bang voor hun veiligheid. Wat ze niet door hebben is dat ze onbedoeld daardoor de wereld  kleiner en onveiliger maken. Dan onderschat je de kracht van het geven met een open hart, van een gerichtheid op wat goed is voor ons allemaal. We lijken dit te zijn verleerd, maar om een of andere reden komt dat gevoel tegen de kerstdagen weer terug. Dan is er ineens vrijgevigheid, oog voor armoede, voor mensen die het minder hebben, die eenzaam zijn. En het geeft een enorm gevoel van saamhorigheid! Als we dat het hele jaar zouden doen, zouden heel veel problemen in onze samenleving niet eens ontstaan!

Lees meer

E-book Samenspel in de energietransitie

 > Nieuws | Saminc

Milou van Rijn klein > Nieuws | SamincMilou van Rijn, Practitioner Samensturing en Specialist Energietransitie, schreef het afgelopen jaar meerdere blogs over haar expertise voor Saminc en andere partijen. Deze bijdragen hebben we gebundeld in een e-book, wat een handig naslagwerk is geworden voor iedereen die zich bezig houdt met energietransitie en (burger)participatie: Samensturing blijkt ook goed in te zetten bij samenwerking over organisatiegrenzen heen.

Voor Milou is de energietransitie een reis die we samen moeten maken. En Samensturing de reisgids. Een reis waarin geen vastgestelde route is, maar wel een duidelijk doel. De kaders zijn helder. Samen zoeken we de mooiste route. In het e-book lees je hoe we samen kunnen reizen, wat belangrijke randvoorwaarden zijn. Het is aan jou als lezer of je een duidelijke richting kiest en de blogs achter elkaar leest of begint met dwalen en her en der een blog er uit pikt.

E-book Samenspel in de energietransitie

Wil je weten hoe je in jouw omgeving succesvol met meerdere partijen samenwerkt rond het thema energietransitie? Download dan hier gratis het e-book ‘Samenspel in de energietransitie’. Met voorwoord, blogs én een gratis checklist.

Schrijf je nu in voor het gratis eBook "Samenspel in Energietransitie" van Milou van Rijn.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Vink hem aan!
Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig en kan altijd.

Feestelijke start Samensturing bij Kinderopvang Huizen

 > Nieuws | Saminc

Het is zaterdag 9 november en we zijn in Drakenburg in Baarn. Langzaam druppelen 150 medewerkers van Stichting Kinderopvang Huizen binnen voor de startconferentie Samensturing. Vandaag krijgen de medewerkers hun eerste kennismaking met dit organisatieprincipe. Het management heeft dit al maanden voorbereid. Zij hebben het collectief doel en de visie helder vastgesteld.

Ruimte voor ontwikkeling

Het welkomstwoord deze dag is aan Louise Klaver, de directeur van Kinderopvang Huizen. Zij vertelt waarom zij Samensturing belangrijk vindt voor hun organisatie en wat de gedachte is achter het  collectief doel en de visie. Dit collectief doel is ‘Ruimte voor ontwikkeling’. Dit geldt zowel voor kinderen als voor ouders, maar ook voor medewerkers. Bij elke beslissing in de organisatie staat de vraag centraal: draagt dit bij aan de ontwikkeling? En is daar voldoende ruimte voor?

Kennismaking met Samensturing

Rianca Evers geeft een introductie over het organisatieprincipe en acht teamcoaches van Saminc gaan in de middag met groepjes medewerkers aan de slag met wat Samensturing voor hen betekent en hoe zij de ochtend hebben ervaren. Acteurs van Team Speling betrekken het publiek op interactieve wijze en maken er een boeiend geheel van. Er is een goede sfeer en de medewerkers zijn enthousiast.

Slotlied

Tot slot is er een muzikale samenvatting van de dag door de Reisgenoot. Het speciale Kinderopvang Huizen-lied werd uit volle borst meegezongen door de zaal. Dit lied gaan ze meenemen op hun reis naar samensturing.

acteurs van Teamspelen betrekken het publiek interactief > Nieuws | Saminc

Acteurs van Team Speling betrekken interactief het publiek.

Subcategorieën

 • Deel 1 van een serie over Samensturing

  Deel 1 van een serie over Samensturing is deze maand te vinden in het vakblad ‘Kwaliteit in Bedrijf’. Er zullen in totaal 3 delen verschijnen. Daarnaast komt Samensturing ook nog eens aan bod in de trendbijlage! Hieronder treft u het eerste deel van het artikel aan. Veel leesplezier!

  “Als ik kwaliteitsmanagers vraag naar het waarom van kwaliteitsmanagement, komen er vaak antwoorden in de trant van ‘We moeten onze certificering behouden’ en ‘We moeten inzicht hebben in de KPI’s en parameters’ of ‘We moeten zorgen voor volledige rapportage aan RvB en RvT’. ‘Waarom dan?’ is de vraag die ik vervolgens stel. Te vaak blijft het dan stil. Veel kwaliteitsmanagers hebben er nog nooit over nagedacht of durven het niet te vragen aan de RvB. Waarom doen we dit eigenlijk? Hoe helpt dit onze organisatie en onze klanten? Deze dialoog over het waarom is de basis voor Samensturing: organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Samensturing is een fundamenteel andere mindset voor organiseren en veranderen, die ervan uitgaat dat mensen in organisaties tot hun recht komen, effectief en bevlogen worden als ze zijn verbonden met elkaar en een collectief doel. En dan moet je natuurlijk wel weten wat dat is, dat collectieve doel. Welke waarde wil je creëren als organisatie en voor wie? Hoe dragen de huidige processen, functies en afspraken daar wel of niet aan bij?

  Gedeelde verantwoordelijkheid

  Samensturing gelooft dat de tijd voorbij is dat organiseren en veranderen het exclusieve domein was van managers en consultants. Deze eeuw vraagt om gedeelde verantwoordelijkheid. Moet je dan bang worden voor je plek als manager of consultant? Nee hoor; je rol wordt als het goed is juist meer betekenisvol. Maar dat vraagt wel om een persoonlijke transformatie, om jezelf opnieuw uitvinden. Die transformatie begint bij het durven voeren van dialogen in je organisatie over zaken die er werkelijk toe doen. En ja, dat is spannend… maar o zo waardevol! Je zult versteld staan van het eigenaarschap en de proactiviteit die het teweeg brengt in je organisatie. In dit artikel lees je hoe je daarmee begint.

  Definieer kaders en beslisruimte

  Voor je met anderen kunt uitwisselen over het waarom van kwaliteitsmanagement moet je het eerst voor jezelf heel goed weten. Onderzoek voor jezelf wat jouw werk belangrijk maakt. Welke waarde voeg je daarmee toe? Wat zou er misgaan als je het niet doet? Heb het erover met collega MT- of stafleden. Onderzoek ook de reden waarom je verantwoordelijkheid wil gaan delen met medewerkers. Ervaar je te weinig eigenaarschap? Is het simpelweg niet meer te doen voor jou of je afdeling? Als je voor jezelf en als MT/staf weet hoe het werkelijk zit, kun je daar ook transparant over zijn naar medewerkers toe. Want dat is de opdracht: transparant zijn, geen dubbele agenda’s…

  Baken ook goed het thema af dat je samen wil gaan bespreken: kwaliteitsmanagement is een groot veld. Misschien wil je het gaan hebben over de meerwaarde van een bepaald handboek of een bepaalde functie? En wat wil je dan bespreken en binnen welke kaders speelt zich dat af? Vind je dat lastig? Beeld je dan dit in: alles wat straks gezegd wordt in de sessie en past binnen de kaders, wordt opgepakt en (na toetsing) uitgevoerd. Vaak schieten je dan wel de nodige kaders te binnen.

  Jitske Kramer onderscheidt in haar boekje Wow, wat een verschil! vier dimensies van beslisruimte die je kunt geven. Binnen Samensturing gaven we die de vorm van vakjes, omdat dit gesprek voor ons gaat over hoeveel vakjes je al hebt ingekleurd als (kwaliteits)manager voordat je het gesprek aangaat. Hoe minder vakjes je hebt ingekleurd, des te meer potentieel eigenaarschap er kan zijn. Maar dan moet die beslisruimte er wel ook echt zijn. Vaak worden schijndialogen gevoerd en die zijn funest voor het eigenaarschap. Mensen denken dan dat ze actief mee mogen denken, maar elk initiatief wordt afgeschreven als niet passend in het budget of het jaarplan, enzovoort. Wees dan liever heel transparant over de beperkte beslisruimte. Mensen kunnen met tien procent beslisruimte ook hele mooie dingen doen, mits dan ook elk initiatief dat binnen die kaders past serieus wordt onderzocht en erkend.

  …voor het vervolg van het artikel verwijzen we u graag door naar vakblad ‘Kwaliteit in Bedrijf’

  Door Rianca Evers-den Ouden | serie - deel 1 - SAMENSTURING | januari-februari 2019 | www.kwaliteit-in-bedrijf.nl

  Meer weten?

  Lees dan het boek Samensturing, Organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.

  https://bit.ly/2QYmV26

  Of neem contact op met Saminc, het kenniscentrum voor Samensturing als organisatieprincipe, waar we u graag helpen met uw vraagstuk. Wij leveren altijd maatwerk. Standaardmensen bestaan  namelijk niet; standaardorganisaties ook niet.

  Aantal artikelen:
  0

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?
Schrijf je nu in voor het gratis eBook "Samenspel in Energietransitie" van Milou van Rijn.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Vink hem aan!
Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig en kan altijd.