Maak kennis met…..onze nieuwe specialist i.o. Tijn Dries!

NOF18_*_

Hij is gepokt en gemazeld in de ambtelijke en politieke wereld, en draait zijn hand niet om voor politiek gevoelige kwesties. Sterker nog: hij wil juist daar het verschil maken met Samensturing: Tijn Dries! We stellen hem graag aan u voor.

Waarom Samensturing?


Tijn gelooft dat de transformatie in het sociaal domein en ook breder in het overheidsveld (denk aan de Omgevingswet) gaat over het werken vanuit vertrouwen en nieuw samenspel, juist vanuit heldere bestuurlijke kaders. Dat begint met een transformatie van College en gemeenteraad, waarbij de aanzet tot kaderstelling meer dan voorheen bij het College ligt, en waarbij de Raad vooral haar volksvertegenwoordigende taak veel nadrukkelijker kan oppakken door te toetsen op de publieke waarde van (voorgenomen) besluiten: wat doet een besluit met/in de samenleving? Hoe kunnen we dit meer dan voorheen samen met inwoners en belanghebbenden voorbereiden en vormgeven?

Lees meer

Maak kennis met... onze nieuwe specialist i.o. Annelotte van Riet!

NOF18_*_

Ze draait al even mee en we kennen haar als daadkrachtig, vrolijk, doelgericht en sensitief: Annelotte van Riet! Hoog tijd om haar aan jullie voor te stellen. Annelotte is als adviseur, procesbegeleider, coach en trainer al jaren actief op het gebied van veranderen, leren en ontwikkelen. Ze heeft een achtergrond in bedrijfskunde, psychologie en HR en was de afgelopen jaren vooral actief in de profitsector. 

 

Lees meer

Maak kennis met onze nieuwe specialist i.o. Milou van Rijn!

NOF18_*_

Milou van Rijn is als adviseur en projectmanager actief in het publieke domein. Met haar bedrijf SisuMilou maakt ze zich sterk voor sociale uitdagingen. Zij bouwt graag netwerken over organisaties heen, waarbij alle betrokkenen in gezamenlijkheid te werken aan langdurige en betaalbare oplossingen, op weg naar een duurzame wereld.

Waarom Samensturing?

In Samensturing ziet Milou het perfecte kader om te komen tot een complete en circulaire benadering. Maatschappelijke vraagstukken kunnen niet volstaan met eenzijdige oplossingen, je wil het hele plaatje (de olifant) en de hele keten (circulair) in beeld. Om dat voor elkaar te krijgen moet je gaan samen sturen. Besturen over elkaar zal nooit leiden tot een duurzame oplossing van maatschappelijke vraagstukken. 

 

Waar vraag je Milou voor?

Milou is te benaderen als specialist Samensturing bij samensturing over organisaties heen, met alle betrokkenen. Zij verbindt alle stakeholders rondom het (maatschappelijk) vraagstuk, denk daarbij aan overheid, inwoners, politiek en ondernemers. In het bijzonder heeft de energietransitie haar hart. Zij gelooft dat door nu lokaal en samen te sturen naar haalbare oplossingen we straks met zijn allen niet voor een voldongen feit komen te staan als het gas straks op is. 

Milou is materiedeskundige op energievraagstukken, groene schoolpleinen, mobiliteit. Zij bouwt aan gemeenschapskracht vanuit een nieuw samenspel tussen overheid, bewoners en bedrijven. Dus is er een nieuw tijdelijk of permanent samenwerkingsverband nodig, wilt u alle partijen verbinden rondom een gezamenlijk maatschappelijk doel, neem dan contact op met Milou van Rijn, T 06 517 91 913, E  

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze Saminc Update (nieuwsbrief) en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Samensturing