Collectieve kracht in vier thema's

 > Collectieve kracht in vier thema's | Saminc

We zijn alweer een aantal weken op weg in het nieuwe jaar. Ik hoop dat je, net als wij, uitziet naar wat komen gaat. Als er redenen zijn waardoor jij dit perspectief of de weg ernaartoe nog even niet ziet, dan helpen we je graag om dat te ontdekken.

Als team Saminc kijken we in ieder geval enorm uit naar het komende jaar. Een jaar waarin we gaan verbreden, onze specialismen en collectieve kracht meer zullen laten zien. Een jaar waarin we, nog meer dan je nu al ziet misschien, zelf ook zullen laten zien hoe wij Samensturing zijn en leven, hoe wij de dingen doen. Alles is namelijk Samensturing bij ons. Je kent misschien vooral mijn gezicht, maar het is mijn verlangen dat je ook meer gaat ontdekken dit jaar van wie we zijn als organisatie en wat mijn collega’s kunnen bieden. De eerste gelegenheid daarvoor is tijdens ons open huis, waar je kunt kennismaken met de verschillende specialistische teams.

Collectieve kracht, waaraan herken je dat? Bij Samensturing geloven we dat collectieve kracht tot stand komt als iedereen zich verbonden voelt aan het gezamenlijk doel en aan elkaar. Als je investeert in zowel horizontale als verticale verbinding, in eenheid en diversiteit. Als mensen die dingen mogen doen waar ze echt goed in zijn en waar ze passie voor hebben en tegelijk  elkaar dit ook gunnen, elkaar bemoedigen, een veilige en liefdevolle cultuur neerzetten, wetende dat je verbonden bent aan dezelfde missie en daarbinnen volledig jezelf mag zijn. Daar werken we hard aan binnen Saminc en dat gaat u ook zien de komende tijd. Mensen die elk afzonderlijk het verhaal van Samensturing vertellen en het binnen hun eigen context, vanuit hun eigen kernexpertise.

Wil je dat ook in jouw organisatie of ben je benieuwd naar onze collectieve kracht en onze specialismen? Kom dan naar ons open huis! Ik vertel dan meer over dit thema en onze specialistische teams presenteren zich. Wees welkom en ontdek hoe collectieve kracht ervoor zorgt dat we allemaal tot onze bestemming komen! 

Hartelijke groet,

Rianca Evers
Founder, spreker, auteur en leiderschapscoach

 > Collectieve kracht in vier thema's | Saminc

 > Collectieve kracht in vier thema's | Saminc

Jaarthema's

Een nieuw jaar met een nieuw team, dat vraagt om verdieping en specialisatie. Onze specialisten hebben allemaal hun eigen expertise en zullen zich het komende jaar in vier thema's verdiepen en doet dat graag met jou! 

Collectieve kracht in vier thema’s, dat is wat we jou dit jaar willen laten zien. Specialistische teams die advies op maat bieden, inspiratie, training en ontmoeting rondom het thema dat jou het meest bezighoudt. Strategisch adviseurs, trainers, organisatiecoaches en zelfs onderzoekers werken samen aan het antwoord op jouw vraagstuk.

Vitaliteit

Een deel van de klantvragen die wij krijgen, heeft te maken met ziekteverzuim, betrokkenheid en werkgeluk. Wij geloven dat mensen tot hun recht komen, als ze zijn verbonden aan elkaar en aan een collectief doel. Daarom gaan we met Samensturing aan de slag en we zien dat de vitaliteit en energie van de medewerkers omhoog gaat als ze meer eigenaarschap krijgen en gelijkwaardigheid ervaren. En ze mogen werken vanuit hun specifieke drijfveren en talenten.

Ketensamenwerking

Ook over organisatiegrenzen heen kun je Samensturen. GGZ, gemeenten, sociale en welzijnsorganisaties werken steeds meer samen. Ook coalities van bedrijven in een zelfde of juist verschillende sectoren. Hoe organiseer je zo'n samenwerking? Wat verbindt de deelnemers aan deze samenwerking? Ook hier is het essentieel om een gezamenlijk doel te formuleren waar de deelnemers zich aan kunnen verbinden, zodat ze niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen stukje, maar ook samen voor het grote geheel.

Zelforganisatie

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren een start gemaakt met zelforganisatie.  Soms worden het team losgelaten, zonder dat het de kaders en instrumenten heeft om hun werk te kunnen doen of er wordt toch ingegrepen op besluiten die zij zelf hadden mogen nemen. Leiderschapsrollen worden niet altijd belegd. In beide gevallen zorgt dit voor veel onrust en frustratie. Met Samensturing kunnen we de organisatievisie vertalen naar een teamvisie en met heldere kaders werken, zodat elk team zich weer vol energie kan richten op hun primaire taak.

Besturingsfilosofie

Samensturing is meer dan een programma of een methodiek, het is een organisatiefilosofie. Maar hoe maak je nu Samensturing tot je besturingsfilosofie en wat betekent dat voor de rol van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen en de OR? Hoe zorg je er samen voor een congruent beleid? Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid daarin en hoe wordt dit optimaal gerespecteerd en benut? En hoe ga je om met politieke krachtenvelden die de congruentie nog wel eens in de weg staan? Daar helpt het team Besturingsfilosofie graag bij.

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?
Schrijf je nu in voor het gratis eBook "Samenspel in Energietransitie" van Milou van Rijn.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Vink hem aan!
Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig en kan altijd.