Kerstboodschap: living in the flow of grace

 > Kerstboodschap: living in the flow of grace | Saminc

Een tijdje geleden ontving ik van iemand een filmpje van Gavin Porter, getiteld “the Flow of Grace”. Zelden zag ik een boodschap zo treffend weergegeven, niet in de laatste plaats omdat hij begint met de driehoek die ook het mensbeeld van Samensturing weergeeft. Ik heb er veel uitgehaald, een aantal lessen hieruit deel ik met jullie  in deze kerstboodschap:

The flow of grace ervaar je als je geeft zonder terug te verwachten

We leven in een maatschappij waarin een grote groep mensen in toenemende mate angstig wordt, bang om te verliezen wat ze hebben, bang voor hun veiligheid. Wat ze niet door hebben is dat ze onbedoeld daardoor de wereld  kleiner en onveiliger maken. Dan onderschat je de kracht van het geven met een open hart, van een gerichtheid op wat goed is voor ons allemaal. We lijken dit te zijn verleerd, maar om een of andere reden komt dat gevoel tegen de kerstdagen weer terug. Dan is er ineens vrijgevigheid, oog voor armoede, voor mensen die het minder hebben, die eenzaam zijn. En het geeft een enorm gevoel van saamhorigheid! Als we dat het hele jaar zouden doen, zouden heel veel problemen in onze samenleving niet eens ontstaan!

We zijn verschillend gemaakt met een reden, namelijk dat we in staat zouden zijn te ontvangen van elkaar

Veel mensen streven een bepaalde norm na, een norm die gaat over het succes dat je hebt of de mate waarin je gewaardeerd of erkend wordt door je omgeving. Uiteindelijk zijn die drijfveren echter leeg, en niet zelden ervaren juist heel succesvolle mensen existentiële crises. Bij Samensturing geloven we dat ieder mens een unieke bestemming heeft en dat we juist gelukkig worden door met onze talenten bij te dragen aan iets dat groter is dan wijzelf. We zijn gemaakt voor wederzijdse afhankelijkheid, gemaakt om dingen samen te doen in een collectief (een organisatie, een familie, een vereniging) waarin we mogen geven en ontvangen vanuit onze unieke kernkwaliteiten.

Van wie veel heeft, wordt meer gevraagd dan van wie weinig heeft

Het is ongelijk verdeeld in de wereld, dat is een gegeven. Sommige mensen hebben veeltalenten en mogelijkheden gekregen, anderen misschien maar een kleine rol en beperkte mogelijkheden. Zo ervaren we dat vaak, hoewel er binnen Samensturing geen groot en klein bestaat als je van harte bijdraagt vanuit jouw unieke kwaliteiten en drijfveren. Op het moment dat je besluit om bij te dragen aan een gezamenlijk doel, vanuit de mogelijkheden die jou zijn gegeven, ontstaat er gelijkwaardigheid. Dat betekent namelijk ook dat je geeft vanuit jouw mogelijkheden. Heb je meer, dan geef je meer, zonder je daarmee meer of minder te voelen dan een ander. Soms is namelijk het kleine beetje dat de ander geeft een veel groter offer dan wat jij geeft uit overvloed.

Ik wens je toe dat je tijdens de kerstdagen en in het nieuwe jaar iets mag gaan ervaren van de flow of grace, of dat nu betekent dat jij moet leren meer te ontvangen of juist meer te geven. Die twee gaan vaak samen trouwens…

Benieuwd hoe we daar binnen Saminc mee om gaan of wat mij zo zeker maakt van dit principe? Ik ontmoet je graag bij een van onze activiteiten in het nieuwe jaar! 

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?