Maak kennis met…..onze nieuwe specialist i.o. Tijn Dries!

 > Maak kennis met…..onze nieuwe specialist i.o. Tijn Dries! | Saminc

Hij is gepokt en gemazeld in de ambtelijke en politieke wereld, en draait zijn hand niet om voor politiek gevoelige kwesties. Sterker nog: hij wil juist daar het verschil maken met Samensturing: Tijn Dries! We stellen hem graag aan u voor.

Waarom Samensturing?


Tijn gelooft dat de transformatie in het sociaal domein en ook breder in het overheidsveld (denk aan de Omgevingswet) gaat over het werken vanuit vertrouwen en nieuw samenspel, juist vanuit heldere bestuurlijke kaders. Dat begint met een transformatie van College en gemeenteraad, waarbij de aanzet tot kaderstelling meer dan voorheen bij het College ligt, en waarbij de Raad vooral haar volksvertegenwoordigende taak veel nadrukkelijker kan oppakken door te toetsen op de publieke waarde van (voorgenomen) besluiten: wat doet een besluit met/in de samenleving? Hoe kunnen we dit meer dan voorheen samen met inwoners en belanghebbenden voorbereiden en vormgeven?


Voor bestuurders betekent dit zorgen voor lokale en regionale kwaliteitskaders vanuit een heldere probleemdefinitie. Het betekent: de relatie met inwoners en het veld herijken, en een nieuw vertrouwen geven aan de ambtelijke organisatie. Als iedereen denkt en werkt vanuit de te creëren waarde voor de samenleving, zijn heel veel lijn- en stafproblemen verleden tijd. Dan is er een nieuw samenspel, waarin alle betrokkenen hun rol in mogen nemen.
Van sturen op uren naar monitoren van publieke waardecreatie!

Waarvoor bel je Tijn?


Tijn is als bestuursadviseur en procesbegeleider beschikbaar om bestuurders te helpen bij het herijken van de relaties met het veld, de raad en de ambtelijke organisatie, en het vormgeven van nieuw samenspel. Tijn coacht bestuurders en raadsleden naar hun nieuwe rol en begeleidt dialogen tussen inwoners, ambtenaren, bestuurders en raad, steeds met de gezamenlijk te creëren publieke waarde voor ogen. Met Tijn haalt u een rustige, gedreven en humoristisch adviseur in huis die juist op zijn best is als het echt spannend wordt. Bel Tijn op nr. 06-51161104 of mail hem op

 

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?