Whole Scale Change

Tijd voor transformatie

  • Geschreven door Ingrid Bennink
 > Whole Scale Change | Saminc

Corona, kans of belemmering?

De voorspellingen zijn dat we zeker nog tot voorjaar 2021 te dealen hebben met Covid-19. In aanloop naar de laatste persconferentie merkte je al dat mensen en organisaties zich hier (mentaal) op aan het voorbereiden waren. Mensen werden voorzichtiger, organisaties terughoudender. Net als na de uitbraak in maart is de eerste reactie het afblazen en uitstellen van plannen. Er wordt een reactiepatroon zichtbaar waarvan het de vraag is in hoeverre deze op de langere termijn wenselijk en houdbaar is. Helpend in een dergelijk veranderingsproces is normaliter je voorbereiden op de nieuwe situatie door teambuilding, procesoptimalisatie en inhoudelijke groei. De vraag is of alles stilleggen en alleen nog op de winkel passen, hopend dat de markt straks weer terugkeert naar het oude vertrouwde, een verstandige reactie is. Is het misschien tijd om na te denken over de voorspelbaarheid waarmee we de dingen tot nu toe gedaan hebben? Is dit niet dé opportunity om op zoek te gaan naar hoe we dat anders kunnen organiseren? Na te denken over hoe we ons kunnen blijven ontwikkelen en kunnen blijven groeien, ook tijdens een epidemie? Zullen we eens samen kijken naar wat wel, in plaats van naar wat (nu) niet meer kan?

Lees meer

Publieke waardecreatie = doen waarvoor je bedoeld bent als overheidsorganisatie

  • Geschreven door Rianca Evers

Het is verkiezingstijd, en soms lijkt dat wel de enige periode waarin de directe waarde van het beleid voor de inwoner mag rekenen op echte aandacht. Het is de beste tijd om je vraagstuk te agenderen, dikke kans dat diverse partijen bij je over de vloer komen als je ze in deze tijd uitnodigt. Waarom is dat eigenlijk de rest van de tijd zo ingewikkeld? En zijn het niet alleen de politici, maar ook vaak de (hoge) ambtenaren die de directe waarde voor de inwoner niet bovenaan hun prioriteitenlijstje hebben staan? Het antwoord is te vinden in het feit dat ons ambtelijk-bestuurlijk systeem een behoorlijk eind verwijderd is geraakt van waar het voor bedoeld is: publieke waarde creëren voor haar inwoners.

Samensturing en publieke waardecreatie zijn twee veelomvattende concepten die tezamen de potentie hebben het besturingssysteem van onze overheid radicaal te veranderen. Niet zo vreemd dus dat mensen moeite hebben om precies te snappen waar het over gaat. Ook andere contributors aan public value management ontvangen dergelijke reacties. Nu ben ik iemand die nooit ergens aan begint zonder dat ik de praktische waarde ervan zie. Vandaar dat ik een poging ga wagen om het plat te slaan en de materie zo toegankelijker te maken voor een breed publiek, met het risico dat ik daarmee het concept of onderdelen daarvan tekort. En ik hoor graag van jullie als lezers of dat een beetje gelukt is :-)

Wat is publieke waarde?

Lees meer

Waarom samensturing de sleutel is tot echte transformatie

  • Geschreven door Rianca Evers

Zelfsturing en transitie hebben zo’n beetje hetzelfde probleem: het lijkt vooral te gaan over wie de regie heeft en over dat het (financieel) allemaal minder wordt. De ooit mooi geformuleerde doelen van de transformatie van de zorg lijken naar de achtergrond geschoven of zijn niet meer dan loze woorden. We moeten terug naar de menselijke maat, eigen regie geven, ruimte, vertrouwen, maar hoe? Waar het wat mij betreft aan schort is het “samen-karakter”, de wens om werkelijk samen te willen sturen op alle niveaus; om de transformatie niet te vangen in een systeem, maar het systeem dienstbaar te laten zijn aan het samensturingsproces. En echt, uiteindelijk is dat effectiever en goedkoper, en ook is het duurzamer op de langere termijn en brengt voldoening en waardering voor betrokkenen op alle niveaus.

Lees meer

Samensturing from scratch

  • Geschreven door Rianca Evers

Veel van de vragen die we krijgen, komen van organisaties die al een tijdje bezig zijn met zelfsturende teams maar hierin problemen ondervinden. Vaak heeft dat te maken met het feit dat er in het beginstadium te weinig aandacht is geweest voor de context die mensen nodig hebben om (meer) zelforganiserend te worden. We zijn dan ook erg blij met de vraag die ons recent bereikte van een organisatie die nog geen zelfsturende teams heeft, maar zich terdege realiseert hoe ingrijpend dit is voor de medewerkers en dit proces zorgvuldig begeleid wil zien. Chapeau!

Maar hoe pak je dat aan? Dat hangt natuurlijk af van de uitgangssituatie, maar er zijn een aantal fundamentele aspecten die altijd van belang zijn bij het starten van het proces naar (meer) zelfsturing. En die wil ik in dit blog dan ook graag beschrijven.

Lees meer

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?