Overweeg je specialist Samensturing te worden?

 > Nieuws | Saminc

We hebben dit jaar nog beperkt plek voor nieuwe specialisten. Waarom zou je specialist worden? 

 

Dit is wat anderen zeggen:

"Samensturing legt een stevige basis onder mijn handelen"

"Werken volgens de principes van Samensturing voelt gewoon heel natuurlijk voor mij"

"ik sta er nooit alleen voor bij complexe verandervraagstukken"

"ik behoud mijn autonomie en krijg maximale ruimte om mijn eigen expertise in te zetten" 

 

Overweeg je om specialist te worden, dan adviseren we je om de oriëntatietweedaagse te volgen. Je gaat dan onderzoeken of er echt een goede inhoudelijke en zakelijke match is tussen jou en Saminc. Je kunt dan ook een afgewogen keuze maken om licentiehouder te worden en het opleidingstraject in te gaan. Ook kun je tot de conclusie komen dat een rol als partner of lid meer bij je past. Het is allemaal oké. In ieder geval ga je naar huis met een heldere eigen waardepropositie, waarin jij als ondernemer/adviseur echt tot je recht komt! 

Voor de tweedaagse in juni zijn nog 3 plekjes beschikbaar, dus wacht niet te lang! Meer info: https://www.saminc.nl/diensten/aansluiten-bij-saminc 

 

De mensen van Saminc

 > Nieuws | Saminc

Saminc gelooft in de gelijkwaardigheid van mensen. Ieders bijdrage is van belang bij het realiseren van het gezamenlijke doel. Wij geloven dat organisaties effectiever worden, als mensen zich verbinden rondom en verantwoordelijkheid delen voor het gezamenlijke doel. Als iedere medewerker de gezamenlijke missie en zijn of haar bijdrage daaraan als waardevol ervaart, krijgt de organisatie vleugels.

Ook in onze eigen comunity geven wij daar vorm aan. De community Saminc bestaat uit mensen met verschillende rollen die in verschillende kringen met elkaar optrekken. We onderscheiden:

1. Specialisten Saminc: De specialisten zijn binnen Saminc de veranderkundig specialisten die verandertrajecten in organisaties van A tot Z kunnen begeleiden. Zij zijn opgeleid in de principes van Samensturing en dragen zorg voor een kwalitatief hoge uitvoering van verandertrajecten d.m.v. de kwaliteitssystematiek

2. Partners Saminc: mensen die vanuit hun eigen expertise waarde kunnen toevoegen aan Saminc, en zelf ook waarde halen uit het collectief. De partners zijn belangrijke ambassadeurs van Saminc die helpen de missie te verspreiden en waarde kunnen toevoegen aan de community. Zij kunnen, met de specialisten, van waarde zijn voor de leden in de buitenkringen met specifieke ondersteuning op de weg naar Samensturing

3. Leden Saminc/samenstuurkringen: veranderaars, consultants, kwartiermakers die aan de slag zijn met Samensturing in hun eigen omgeving en lid worden van een van de branche- of themagerichte kringen. De leden komen kennis halen en delen met mensen uit dezelfde sector en/of met vergelijkbare vraagstukken. Binnenkort meer hierover!

De missie van Saminc

 > Nieuws | Saminc

Hoe is Saminc eigenlijk ontstaan? Wat betekent het en waar gaan we voor? Daarover meer in dit stuk.

Samensturing als Organisatieprincipe

Samensturing als Organisatieprincipe, de inhoudelijke grondslag voor Saminc, is in 2015 ontwikkeld door Rianca Evers. Samensturing gelooft dat de ontwikkeling naar meer eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid een gezamenlijk leer- en veranderproces is waarin alle betrokkenen/ organisatielagen een rol en taak hebben. Binnen een veranderproces naar Samensturing leren ze hieraan actief vormgeven, waardoor duurzame verandering van machtsverhoudingen en cultuur wordt bewerkstelligd.

Samen voorzien in een maatschappelijke behoefte

In 2017 ontstond de wens om binnen een collectief samen te werken aan het uitdragen van Samensturing. We zagen hoezeer Samensturing in een behoefte voorziet in de ontwikkeling van een verticaal naar een meer horizontaal georganiseerde samenleving. In deze tussenfase waarin we systemen loslaten, maar vaak nog geen passend alternatief hebben, dreigt individualisme en polarisatie als je niet opnieuw met elkaar komt tot betekenisvol samenleven en -werken. We ontdekten dat we met de inrichting van een kenniscentrum zouden kunnen voorzien in deze maatschappelijke behoefte en ons bereik spectaculair zouden kunnen uitbreiden. Daarmee zouden we een groot aantal veranderaars in het groot en in het klein, passend bij wat zij nodig hebben, kunnen faciliteren bij het creëren van (meer) Samensturing op hun eigen plaats of in hun eigen organisatie.

Betekenis Saminc

De naam Saminc staat voor Samensturing Incorporated en heeft een tweeledige betekenis:
- Wij willen Samensturing als Organisatieprincipe vervlechten (incorporeren) in organisaties
- Wij willen een organisatie zijn die mensen samenbrengt en faciliteert om hun eigen plek en wijze werk te maken van Samensturing: wij zijn de “Samensturing Inc”

Onze plannen

Met onze specialisten en partners bouwen we aan een community, waarvan je binnenkort lid kunt worden. We bieden je verschillende mogelijkheden om met branchegenoten uit te wisselen over hoe jij aan de slag kunt met Samensturing. Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of mail naar  

 

Verslag partnermeeting 20 april

 > Nieuws | Saminc

Op 20 april vond de eerste meeting van alle specialisten en partners samen plaats. Het was een inspirerende meeting met een heel diverse groep mensen, verbonden door dezelfde missie, hoe krachtig is dat?! Samen bouwen we aan een community van waaruit iedereen op zijn/haar plek geïnspireerd kan worden door het gedachtegoed van Samensturing als Organisatieprincipe, waar je met elkaar kennis en praktijkervaringen kunt uitwisselen, en waar je zo nodig gebruik kunt maken van de expertise van onze specialisten en partners.

En ja, binnenkort kun je dus lid worden van Saminc, houd daarvoor onze website in de gaten! 

Jaarcongres kwaliteit 15 mei

 > Nieuws | Saminc

 

Op 15 mei vindt u ons op het jaarcongres kwaliteit. Rianca neemt daar zitting in een panel van deskundigen om mee te praten over de toekomst van de kwaliteitsmanager. Het belooft een interessante discussie te worden, want is er eigenlijk wel toekomst voor de kwaliteitsmanager als kwaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is? Andere panelleden zijn Jan Jonker, Janneke van Schijndel en Dick Hortensius. 

Meer informatie en aanmelden: www.jaarcongreskwaliteit.nl 

In het najaar van 2017 las u al eens een artikel van de hand van Rianca over Samensturing in het tijdschrift Kwaliteit in Bedrijf.

Subcategorieën

 • Deel 1 van een serie over Samensturing

  Deel 1 van een serie over Samensturing is deze maand te vinden in het vakblad ‘Kwaliteit in Bedrijf’. Er zullen in totaal 3 delen verschijnen. Daarnaast komt Samensturing ook nog eens aan bod in de trendbijlage! Hieronder treft u het eerste deel van het artikel aan. Veel leesplezier!

  “Als ik kwaliteitsmanagers vraag naar het waarom van kwaliteitsmanagement, komen er vaak antwoorden in de trant van ‘We moeten onze certificering behouden’ en ‘We moeten inzicht hebben in de KPI’s en parameters’ of ‘We moeten zorgen voor volledige rapportage aan RvB en RvT’. ‘Waarom dan?’ is de vraag die ik vervolgens stel. Te vaak blijft het dan stil. Veel kwaliteitsmanagers hebben er nog nooit over nagedacht of durven het niet te vragen aan de RvB. Waarom doen we dit eigenlijk? Hoe helpt dit onze organisatie en onze klanten? Deze dialoog over het waarom is de basis voor Samensturing: organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Samensturing is een fundamenteel andere mindset voor organiseren en veranderen, die ervan uitgaat dat mensen in organisaties tot hun recht komen, effectief en bevlogen worden als ze zijn verbonden met elkaar en een collectief doel. En dan moet je natuurlijk wel weten wat dat is, dat collectieve doel. Welke waarde wil je creëren als organisatie en voor wie? Hoe dragen de huidige processen, functies en afspraken daar wel of niet aan bij?

  Gedeelde verantwoordelijkheid

  Samensturing gelooft dat de tijd voorbij is dat organiseren en veranderen het exclusieve domein was van managers en consultants. Deze eeuw vraagt om gedeelde verantwoordelijkheid. Moet je dan bang worden voor je plek als manager of consultant? Nee hoor; je rol wordt als het goed is juist meer betekenisvol. Maar dat vraagt wel om een persoonlijke transformatie, om jezelf opnieuw uitvinden. Die transformatie begint bij het durven voeren van dialogen in je organisatie over zaken die er werkelijk toe doen. En ja, dat is spannend… maar o zo waardevol! Je zult versteld staan van het eigenaarschap en de proactiviteit die het teweeg brengt in je organisatie. In dit artikel lees je hoe je daarmee begint.

  Definieer kaders en beslisruimte

  Voor je met anderen kunt uitwisselen over het waarom van kwaliteitsmanagement moet je het eerst voor jezelf heel goed weten. Onderzoek voor jezelf wat jouw werk belangrijk maakt. Welke waarde voeg je daarmee toe? Wat zou er misgaan als je het niet doet? Heb het erover met collega MT- of stafleden. Onderzoek ook de reden waarom je verantwoordelijkheid wil gaan delen met medewerkers. Ervaar je te weinig eigenaarschap? Is het simpelweg niet meer te doen voor jou of je afdeling? Als je voor jezelf en als MT/staf weet hoe het werkelijk zit, kun je daar ook transparant over zijn naar medewerkers toe. Want dat is de opdracht: transparant zijn, geen dubbele agenda’s…

  Baken ook goed het thema af dat je samen wil gaan bespreken: kwaliteitsmanagement is een groot veld. Misschien wil je het gaan hebben over de meerwaarde van een bepaald handboek of een bepaalde functie? En wat wil je dan bespreken en binnen welke kaders speelt zich dat af? Vind je dat lastig? Beeld je dan dit in: alles wat straks gezegd wordt in de sessie en past binnen de kaders, wordt opgepakt en (na toetsing) uitgevoerd. Vaak schieten je dan wel de nodige kaders te binnen.

  Jitske Kramer onderscheidt in haar boekje Wow, wat een verschil! vier dimensies van beslisruimte die je kunt geven. Binnen Samensturing gaven we die de vorm van vakjes, omdat dit gesprek voor ons gaat over hoeveel vakjes je al hebt ingekleurd als (kwaliteits)manager voordat je het gesprek aangaat. Hoe minder vakjes je hebt ingekleurd, des te meer potentieel eigenaarschap er kan zijn. Maar dan moet die beslisruimte er wel ook echt zijn. Vaak worden schijndialogen gevoerd en die zijn funest voor het eigenaarschap. Mensen denken dan dat ze actief mee mogen denken, maar elk initiatief wordt afgeschreven als niet passend in het budget of het jaarplan, enzovoort. Wees dan liever heel transparant over de beperkte beslisruimte. Mensen kunnen met tien procent beslisruimte ook hele mooie dingen doen, mits dan ook elk initiatief dat binnen die kaders past serieus wordt onderzocht en erkend.

  …voor het vervolg van het artikel verwijzen we u graag door naar vakblad ‘Kwaliteit in Bedrijf’

  Door Rianca Evers-den Ouden | serie - deel 1 - SAMENSTURING | januari-februari 2019 | www.kwaliteit-in-bedrijf.nl

  Meer weten?

  Lees dan het boek Samensturing, Organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.

  https://bit.ly/2QYmV26

  Of neem contact op met Saminc, het kenniscentrum voor Samensturing als organisatieprincipe, waar we u graag helpen met uw vraagstuk. Wij leveren altijd maatwerk. Standaardmensen bestaan  namelijk niet; standaardorganisaties ook niet.

  Aantal artikelen:
  0

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze Saminc Update (nieuwsbrief) en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Samensturing